Nhập khẩu thép dây được miễn trừ biện pháp tự vệ

02/08/2021 - Đăng bởi : Thủy Lê Xuân

(TBTCO) - Bộ công thương vừa ban hành quyết định số 3914/QĐ-BCT về việc miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ đối với các doanh nghiệp nhập khẩu thép dây để sản xuất vật liệu hàn.

Bộ công thương cho biết, dựa trên cơ sở đánh giá hồ sơ dữ liệu của các doanh nghiệp, Bộ công thương đã ban hành quyết định về việc miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ đối với một số công ty nhập khẩu thép dây có mã HS 7227.90.00 để sản xuất vật liệu hàn trong năm 2017.Theo quyết định, lượng miễn trừ được tạm cấp cho 10 doanh nghiệp. Trong đó, có 6 doanh nghiệp đã xác nhận số liệu cụ thể: Doanh nghiệp có số lượng lớn nhất là Công ty CP Kim Tín (Long An) với 37,000 tấn. Còn lại 4 doanh nghiệp vẫn chưa xác nhận được số liệu.

Bên cạnh đó, các công ty được miễn trừ sẽ được hoàn lại tiền thuế tự vệ đã nộp theo quyết định số 2968/QĐ-BCT đối với các lô hàng nhập khẩu trong năm 2017. Trình tự, thủ tục hoàn trả thuế tự vệ nộp thừa thực hiện theo quy định hiện hành.

Đối với các doanh nghiệp chưa được cấp lượng miễn trừ, Cục quản lý cạnh tranh sẽ tiến hành thẩm tra và xác minh số liệu của các doanh nghiệp trong thời gian tới.

(Thời báo tài chính Việt Nam)

Bài cùng chuyên mục
Back to top