Thành lập và phát triển

- Ngày 2 tháng 10 năm 2008: Thành lập Văn phòng luật sư Bảo An theo giấy đăng ký hoạt động văn phòng luật sư số 47010080/TP/ĐKHĐ do Sở tư pháp tỉnh Đồng Nai cấp ngày 2 tháng 10 năm 2008;

- Ngày 12 tháng 6 năm 2023: Chuyển đổi "Văn phòng luật sư Bảo An" thành "Công ty luật TNHH Chuẩn A" theo giấy đăng ký hoạt động công ty luật trách nhiệm hữu hạn số 47020080TP/ĐKHĐ do Sở tư pháp tỉnh Đồng Nai cấp ngày 12 tháng 6 năm 2023.

Back to top