Chính sách

Dịch vụ chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện

Lĩnh vực : Doanh nghiệp

Vị trí : Tất cả

Văn phòng đại diện thực hiện liên lạc, tìm hiểu thị trường và xúc tiến cơ hội đầu tư kinh doanh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

Dịch vụ chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam bao gồm:

  • Đăng bố cáo về việc chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện;
  • Hỗ trợ việc quyết toán thuế và đóng mã số thuế văn phòng đại diện;
  • Hỗ trợ nộp thuế thu nhập cá nhân của trưởng đại diện và của người lao động;
  • Lập hồ sơ pháp lý và thực hiện việc chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện theo quy định.

Không quá 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện có trách nhiệm phải công bố trên trang thông tin điện tử của cơ quan cấp giấy phép về việc văn phòng đại diện đã hoàn thành xong thủ tục chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật.

Back to top