Sản phẩm

Dịch vụ chuyển quyền sử dụng đất

Lĩnh vực : Bất động sản

Vị trí : Tất cả

Chuyển quyền sử dụng đất là việc chuyển giao quyền sử dụng đất từ người này sang người khác thông qua chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất và góp vốn bằng quyền sử dụng đất.

Việc chuyển quyền sử dụng đất do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện.

1) Điều kiện chuyển quyền sử dụng đất:

Theo quy định của luật đất đai, người sử dụng đất được chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất; thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau đây:

  • Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
  • Đất không có tranh chấp;
  • Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;
  • Trong thời hạn sử dụng đất.

Trường hợp chuyển quyền sử dụng đất thuộc loại đất trồng cây lâu năm (nhóm đất nông nghiệp) thì việc chuyển quyền sử dụng đất còn phải tuân thủ các điều kiện khác của pháp luật về chuyển quyền sử dụng đất như hộ gia đình, cá nhân được nhà nước giao đất lần đầu đối với đất nông nghiệp không thu tiền sử dụng đất, đất ở được miễn tiền sử dụng đất mà đã chuyển nhượng và không còn đất sản xuất, không còn đất ở, nếu được nhà nước giao đất lần hai đối với đất nông nghiệp không thu tiền sử dụng đất, đất ở được miễn tiền sử dụng đất thì không được chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất trong thời hạn 10 năm kể từ ngày được giao đất lần thứ hai.

2) Thủ tục chuyển quyền sử dụng đất:

  • Hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất;
  • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
  • Giấy tờ khác như chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu của hai bên, …

Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm thẩm tra và chuyển hồ sơ cho cơ quan quản lý đất đai có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Trường hợp các bên chuyển quyền sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính mà nghĩa vụ tài chính đó tính theo số liệu địa chính thì văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất chuyển số liệu địa chính đến cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thông báo cho các bên nghĩa vụ tài chính phải thực hiện. Sau đó, các bên tham gia chuyển quyền sử dụng đất nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại nơi đã nộp hồ sơ.

Back to top