Luật 24 giờ

Dịch vụ nhận nuôi con nuôi trong nước

Lĩnh vực : Dân sự

Vị trí : Tất cả

Việc nuôi con nuôi nhằm xác lập quan hệ cha, mẹ và con lâu dài, bền vững, vì lợi ích của người được nhận làm con nuôi, bảo đảm cho con nuôi được nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trong môi trường gia đình.

Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi thường trú của người được giới thiệu làm con nuôi hoặc của người nhận con nuôi đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước.

1) Hồ sơ của người nhận con nuôi:

  • Đơn xin nhận con nuôi;
  • Bản sao hộ chiếu, giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ có giá trị thay thế;
  • Phiếu lý lịch tư pháp;
  • Văn bản xác nhận tình trạng hôn nhân;
  • Giấy khám sức khỏe; văn bản xác nhận hoàn cảnh gia đình, chỗ ở, điều kiện kinh tế do ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn nơi người nhận con nuôi thường trú cấp, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

2) Hồ sơ của người được giới thiệu làm con nuôi trong nước:

  • Giấy khai sinh;
  • Giấy khám sức khỏe;
  • Hai ảnh toàn thân, nhìn thẳng chụp không quá 6 tháng;
  • Biên bản xác nhận do ủy ban nhân dân hoặc công an cấp xã, phường, thị trấn nơi trẻ bị bỏ rơi lập; giấy chứng tử của cha, mẹ đẻ hoặc quyết định của tòa án tuyên bố cha, mẹ đẻ của trẻ em là đã chết đối với trẻ em mồ côi; quyết định của tòa án tuyên bố cha, mẹ đẻ của người được giới thiệu làm con nuôi mất tích; quyết định của tòa án tuyên bố cha, mẹ đẻ của người được giới thiệu làm con nuôi mất năng lực hành vi dân sự;
  • Quyết định tiếp nhận đối với trẻ em ở cơ sở nuôi dưỡng.

Cha, mẹ đẻ hoặc người giám hộ lập hồ sơ của người được giới thiệu làm con nuôi sống tại gia đình; cơ sở nuôi dưỡng lập hồ sơ của trẻ em được giới thiệu làm con nuôi sống tại cơ sở nuôi dưỡng.

Việc nuôi con nuôi phải bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người được nhận làm con nuôi và người nhận nuôi con nuôi, tự nguyện, bình đẳng, không phân biệt nam nữ, không trái pháp luật và đạo đức xã hội.

Back to top