Luật 24 giờ

Dịch vụ nhập quốc tịch Việt Nam

Lĩnh vực : Khác...

Vị trí : Tất cả

Công dân của nước ngoài và người không quốc tịch đang thường trú ở Việt Nam có đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam thì có thể được nhập quốc tịch Việt Nam, nếu có đủ các điều kiện sau đây:

 • Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật Việt Nam;
 • Tuân thủ hiến pháp và pháp luật Việt Nam;
 • Tôn trọng truyền thống, phong tục, tập quán của dân tộc Việt Nam;
 • Biết tiếng Việt đủ để hòa nhập vào cộng đồng Việt Nam;
 • Đã thường trú ở Việt Nam đủ 5 năm tính đến ngày xin nhập quốc tịch Việt Nam;
 • Có khả năng bảo đảm cuộc sống tại Việt Nam.

Đối với người xin nhập quốc tịch Việt Nam là người được miễn một số điều kiện về nhập quốc tịch Việt Nam thì được miễn các giấy tờ tương ứng với điều kiện được miễn theo quy định của luật quốc tịch Việt Nam.

Hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam bao gồm các giấy tờ sau:

 • Đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam;
 • Bản sao giấy khai sinh, hộ chiếu hoặc giấy tờ khác có giá trị thay thế;
 • Bản khai lý lịch;
 • Phiếu lý lịch tư pháp;
 • Giấy tờ chứng minh trình độ tiếng Việt;
 • Giấy tờ chứng minh về chỗ ở và thời gian thường trú ở Việt Nam;
 • Giấy tờ chứng minh bảo đảm cuộc sống ở Việt Nam.

Theo ủy quyền của người xin nhập quốc tịch Việt Nam, Công ty luật TNHH Chuẩn A thực hiện các dịch vụ pháp lý về nhập quốc tịch Việt Nam theo quy định của pháp luật.

Back to top