Luật 24 giờ

Dịch vụ trở lại quốc tịch Việt Nam

Lĩnh vực : Khác...

Vị trí : Tất cả

Người mất quốc tịch Việt Nam được trở lại quốc tịch Việt Nam nếu thuộc một trong những trường hợp sau đây:

 • Xin hồi hương về Việt Nam;
 • Có vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ hoặc con đẻ là công dân Việt Nam;
 • Có đóng góp đặc biệt cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam;
 • Có lợi cho nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
 • Thực hiện đầu tư tại Việt Nam;
 • Đã thôi quốc tịch Việt Nam nhưng không nhập được quốc tịch nước ngoài.

Hồ sơ xin trở lại quốc tịch Việt Nam của người mất quốc tịch Việt Nam bao gồm các giấy tờ sau đây:

 • Đơn xin trở lại quốc tịch Việt Nam;
 • Bản sao giấy khai sinh, hộ chiếu hoặc giấy tờ khác có giá trị thay thế;
 • Bản khai lý lịch;
 • Phiếu lý lịch tư pháp;
 • Giấy tờ chứng minh đã từng có quốc tịch Việt Nam;
 • Giấy tờ chứng minh đủ điều kiện trở lại quốc tịch Việt Nam.

Công ty luật TNHH Chuẩn A tư vấn cho người mất quốc tịch Việt Nam về các quy định của luật quốc tịch để người mất quốc tịch Việt Nam hoàn thành hồ sơ xin trở lại quốc tịch Việt Nam.

Back to top