Luật 24 giờ

Dịch vụ xin cấp thẻ doanh nhân APEC

Lĩnh vực : Khác...

Vị trí : Tất cả

Thẻ đi lại của doanh nhân APEC (viết tắt là “ABTC”) là loại giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước và vùng lãnh thổ tham gia chương trình thẻ đi lại của doanh nhân APEC cấp cho doanh nhân của mình để tạo thuận lợi cho việc đi lại thực hiện các hoạt động hợp tác kinh doanh, thương mại, đầu tư, dịch vụ; tham dự các hội nghị, hội thảo và các mục đích kinh tế khác tại các nước và vùng lãnh thổ thuộc APEC tham gia chương trình. Người mang thẻ ABTC, khi nhập cảnh, xuất cảnh các nước và vùng lãnh thổ có tên ghi trong thẻ thì không cần phải có thị thực của các nước và vùng lãnh thổ đó.

Thẻ ABTC có giá trị sử dụng trong 3 năm, kể từ ngày cấp và không được gia hạn. Khi thẻ ABTC hết thời hạn, nếu người được cấp thẻ vẫn còn nhu cầu đi lại trong khối APEC, thì làm thủ tục đề nghị cấp lại thẻ mới.

Thẻ ABTC chỉ có giá trị nhập cảnh, xuất cảnh khi người mang thẻ xuất trình kèm theo hộ chiếu hợp lệ. Mỗi lần nhập cảnh, người mang thẻ ABTC được các nước và vùng lãnh thổ thành viên cấp chứng nhận tạm trú theo thời hạn quy định của các nước hoặc vùng lãnh thổ đó.

1) Đối tượng được cấp thẻ ABTC:

- Doanh nhân Việt Nam đang làm việc tại các doanh nghiệp nhà nước, giữ các chức vụ chủ tịch, phó chủ tịch hội đồng quản trị; tổng giám đốc, phó tổng giám đốc (hoặc giám đốc, phó giám đốc); giám đốc và phó giám đốc phụ trách các bộ phận chuyên môn; kế toán trưởng và trưởng, phó các phòng chuyên môn có tham gia trực tiếp đến việc thương thảo và ký kết hợp đồng với các đối tác của các nước hoặc vùng lãnh thổ thành viên thuộc APEC đã tham gia chương trình thẻ ABTC.

- Doanh nhân Việt Nam đang làm việc tại các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, giữ các chức danh chủ tịch, phó chủ tịch hội đồng quản trị; chủ tịch, phó chủ tịch công ty TNHH; tổng giám đốc, phó tổng giám đốc (hoặc giám đốc, phó giám đốc); giám đốc và phó giám đốc phụ trách các bộ phận chuyên môn; kế toán trưởng và trưởng phòng chuyên môn (bao gồm công ty cổ phần, công ty TNHH, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân); chủ nhiệm hợp tác xã và chủ tịch ban quản trị hợp tác xã có tham gia trực tiếp đến việc thương thảo và ký kết hợp đồng với các đối tác của các nước hoặc vùng lãnh thổ thành viên thuộc APEC đã tham gia chương trình thẻ ABTC.

- Công chức, viên chức các cơ quan sở, ban, ngành có nhiệm vụ tham dự các cuộc họp, hội nghị, hội thảo và các hoạt động kinh tế khác của APEC.

2) Điều kiện đề nghị cấp thẻ ABTC:

  • Doanh nhân Việt Nam mang hộ chiếu còn giá trị sử dụng trên 12 tháng;
  • Doanh nhân đang làm việc tại các doanh nghiệp có các hoạt động hợp tác kinh doanh, thương mại, đầu tư và dịch vụ với các đối tác trong các nền kinh tế thành viên tham gia thẻ ABTC được thể hiện thông qua các hợp đồng kinh tế, thương mại, các dự án đầu tư và các hợp đồng dịch vụ cụ thể;
  • Doanh nhân làm việc tại các doanh nghiệp được thể hiện bằng hợp đồng lao động, quyết định bổ nhiệm chức vụ và tham gia đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ tại doanh nghiệp đang làm việc;
  • Doanh nhân phải là người từ đủ 18 tuổi trở lên; người không bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc không bị mất năng lực hành vi dân sự;
  • Không thuộc trường hợp chưa được xuất cảnh theo quy định của pháp luật;
  • Doanh nhân đang làm việc tại doanh nghiệp đã hoạt động từ 6 tháng trở lên;
  • Doanh nhân đang làm việc tại các doanh nghiệp, chấp hành tốt pháp luật về thương mại, thuế, hải quan, lao động và bảo hiểm xã hội.

3) Các thành viên tham gia ABTC:

Australia, Chile, China, Brunei, Hong Kong, Taiwan, Peru, Papua New Guinea, Indonesia, Malaysia, Thailand, Philippines, South Korea, Japan, New Zealand, Singapore, Mexico.

Doanh nhân được cấp thẻ ABTC có trách nhiệm sử dụng thẻ đúng mục đích nhập cảnh, giữ gìn và bảo quản thẻ; không được tự ý sửa đổi nội dung ghi trên thẻ; không được dùng thẻ vào việc vi phạm pháp luật.

Doanh nhân được cấp thẻ ABTC phải tôn trọng và tuân thủ các quy định của pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú và các quy định khác liên quan đến hoạt động của doanh nhân tại các nước hoặc vùng lãnh thổ thành viên.

Doanh nhân được cấp thẻ ABTC vi phạm pháp luật Việt Nam sẽ bị cơ quan có thẩm quyền Việt Nam xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.

Back to top