Chính sách

Tham gia bào chữa trong các vụ án hình sự

Lĩnh vực : Hình sự

Vị trí : Tất cả

Khi tham gia bào chữa cho vụ án hình sự, luật sư không chỉ bào chữa cho bị can, bị cáo mà luật sư còn có nhiệm vụ bảo vệ pháp luật và bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa. Hai nhiệm vụ này của luật sư có mối quan hệ mật thiết với nhau. Muốn bào chữa tốt cho bị can, bị cáo, luật sư phải tôn trọng sự thật của vụ án và tôn trọng pháp luật. Ngược lại, muốn bảo vệ được pháp luật và bảo vệ được pháp chế xã hội chủ nghĩa thì luật sư phải làm tốt nhiệm vụ bào chữa cho bị can, bị cáo; bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của bị can, bị cáo không để người khác xâm phạm trên cơ sở quy định của pháp luật.

Thực tiễn của hoạt động điều tra, truy tố và xét xử cho thấy đã có không ít những vụ án hình sự để xảy ra việc bắt giam oan cho bị can, hoặc kết tội oan cho bị cáo, hoặc xử lý bị cáo ở mức hình phạt cao hơn rất nhiều so với hành vi phạm tội, hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự vượt quá quy định của pháp luật, gây thiệt hại to lớn về vật chất cũng như về tinh thần cho bị can và bị cáo.

Vì vậy, vai trò của luật sư trong các vụ án hình sự là hết sức quan trọng, luật sư là người đại diện cho bị cáo, thấu hiểu được hoàn cảnh gia đình của bị cáo và thay mặt bị cáo nói lên được các tâm tư, tình cảm khi bị cáo không thể tự nói lên thành lời và giúp hội đồng xét xử có được sự cảm thông, chia sẻ từ các nguyên nhân phạm tội của bị cáo.

Thông qua hoạt động bào chữa của luật sư, các vụ án hình sự sẽ được mở ra công khai, hành vi phạm tội của bị cáo sẽ được đưa ra ánh sáng soi xét, việc vận dụng các quy định của pháp luật sẽ được cân nhắc cẩn thận. Chính vì vậy, quyền lợi của bị cáo sẽ luôn được bảo đảm, hình phạt áp dụng sẽ được đúng người, đúng tội và đúng pháp luật theo như mong đợi cuối cùng của bị cáo và gia đình của bị cáo.

Back to top