Chính sách

Tham gia giải quyết phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã

Lĩnh vực : Doanh nghiệp

Vị trí : Tất cả

Doanh nghiệp, hợp tác xã được xem là đã lâm vào tình trạng phá sản khi không còn khả năng thanh toán nợ trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày đến hạn thanh toán.

Để khẳng định doanh nghiệp, hợp tác xã đã lâm vào tình trạng phá sản hay chưa, Công ty luật TNHH Chuẩn A phối hợp cùng các doanh nghiệp, hợp tác xã xem xét lại khả năng khôi phục sản xuất kinh doanh và thanh toán nợ của doanh nghiệp, hợp tác xã.

Khi các biện pháp khôi phục sản xuất kinh doanh và thanh toán nợ của doanh nghiệp, hợp tác xã áp dụng không còn hiệu quả thì doanh nghiệp, hợp tác xã được xem là đã lâm vào tình trạng phá sản; Công ty luật TNHH Chuẩn A hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã thực hiện nộp đơn yêu cầu tòa án mở thủ tục tuyên bố phá sản theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Công ty luật TNHH Chuẩn A còn hướng dẫn cho chủ sở hữu của doanh nghiệp và thành viên của hợp tác xã cách thức bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, tránh bị xâm phạm trong việc phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã.

Back to top