Sản phẩm

Thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Lĩnh vực : Doanh nghiệp

Vị trí : Tất cả

Doanh nghiệp phải đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh khi thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo các nội dung sau:

  • Tên doanh nghiệp và mã số doanh nghiệp;
  • Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;
  • Vốn điều lệ của doanh nghiệp;
  • Thông tin của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần; của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân;
  • Thông tin đăng ký của thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh.

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi.

Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ. Trường hợp từ chối thì phải thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp biết và nêu rõ lý do.

Nếu muốn biết thêm thông tin về thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, vui lòng liên hệ với Công ty luật TNHH Chuẩn A để được hướng dẫn và hỗ trợ.

Back to top