Sản phẩm

Thủ tục chuyển đổi công ty cổ phần

Lĩnh vực : Doanh nghiệp

Vị trí : Tất cả

Trường hợp chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn, hồ sơ đăng ký chuyển đổi bao gồm:

a) Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

b) Điều lệ công ty chuyển đổi theo quy định tại điều 25 luật doanh nghiệp;

c) Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của đại hội đồng cổ đông về việc chuyển đổi công ty;

d) Danh sách cổ đông sáng lập, danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài và bản sao hợp lệ các giấy tờ theo quy định tại khoản 4 điều 22 và khoản 4 điều 23 luật doanh nghiệp;

đ) Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng hoặc thỏa thuận góp vốn đầu tư.

Công ty luật TNHH Chuẩn A theo ủy quyền của doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn theo quy định của pháp luật.

Back to top