Luật 24 giờ

Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Lĩnh vực : Đầu tư

Vị trí : Tất cả

1) Danh mục hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư:

- Văn bản đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu);

- Báo cáo tình hình thực hiện dự án (theo mẫu);

- Báo cáo năng lực tài chính của chủ đầu tư trong trường hợp tăng vốn đầu tư, tăng vốn góp thực; thay đổi, bổ sung chủ đầu tư. Kèm theo báo cáo năng lực tài chính là giấy xác nhận số dư tài khoản ngân hàng (đối với nhà đầu tư là cá nhân), báo cáo tài chính 2 năm gần nhất có kiểm toán hoặc xác nhận của cơ quan thuế (đối với nhà đầu tư là pháp nhân); cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ (nếu có); cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính (nếu có) để chứng minh;

- Giấy tờ xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư mới trong trường hợp thay đổi, bổ sung chủ đầu tư:

  • Đối với nhà đầu tư là cá nhân: Bản sao hợp lệ của giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân khác;
  • Đối với nhà đầu tư là pháp nhân: Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương khác;
  • Văn bản ủy quyền kèm theo bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện;

- Bản giải trình khả năng đáp ứng điều kiện của dự án đầu tư trong trường hợp sau khi điều chỉnh dự án đầu tư đó thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện;

- Giải trình những nội dung điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư và lý do điều chỉnh;

- Quyết định về việc điều chỉnh dự án đầu tư (hoặc các biên bản, nghị quyết của hội đồng quản trị, hội đồng thành viên liên quan đến nội dung điều chỉnh);

- Bản sao giấy chứng nhận đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh;

- Văn bản đề xuất giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư (theo mẫu);

- Trường hợp điều chỉnh mục tiêu đầu tư nộp thêm mẫu I.2 của thông tư số 16/2015/TT-BKH ngày 18/11/2015 của Bộ kế hoạch đầu tư.

Ngoài các tài liệu nêu trên, chủ đầu tư phải có thêm hồ sơ cho các trường hợp sau:

- Trường hợp dự án đầu tư có sử dụng vốn nhà nước thì phải có văn bản chấp thuận việc sử dụng vốn nhà nước để đầu tư của cơ quan có thẩm quyền;

- Trường hợp dự án điều chỉnh mở rộng diện tích đất thì phải có văn bản giới thiệu địa điểm, bản vẽ tổng mặt bằng. Trường hợp dự án điều chỉnh làm thay đổi hồ sơ quy hoạch chi tiết của dự án được phê duyệt trước đây thì phải có quyết định điều chỉnh quy hoạch kèm theo bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng.

2) Số lượng hồ sơ tiếp nhận:

- Hồ sơ dự án thuộc diện đăng ký điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư: 6 bộ trong đó có 1 bộ gốc;

- Hồ sơ dự án thuộc diện thẩm tra điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư: 8 bộ trong đó có 1 bộ gốc.

Để có thêm thông tin chi tiết về thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư, vui lòng liên hệ Công ty luật TNHH Chuẩn A để được hướng dẫn và hỗ trợ.

Back to top