Sản phẩm

Thủ tục gia hạn tạm trú cho người nước ngoài

Lĩnh vực : Khác...

Vị trí : Tất cả

Người nước ngoài đang tạm trú tại Việt Nam có nhu cầu gia hạn tạm trú phải đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh làm thủ tục tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh hoặc cơ quan có thẩm quyền của Bộ ngoại giao.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh gửi văn bản đề nghị gia hạn tạm trú kèm theo hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế của người nước ngoài tại cơ quan có thẩm quyền của Bộ ngoại giao hoặc tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh.

a) Đối với cá nhân bảo lãnh cho người nước ngoài:

  • Mẫu tờ khai NA5 có xác nhận của công an xã, phường, thị trấn nơi thường trú hoặc tạm trú của người bảo lãnh;
  • 1 ảnh 4 x 6cm phông nền trắng;
  • Hộ chiếu, thị thực hoặc giấy miễn thị thực;
  • Giấy tờ chứng minh mối quan hệ giữa người bảo lãnh và người nước ngoài.

b) Đối với cơ quan, tổ chức bảo lãnh cho người nước ngoài:

  • Mẫu tờ khai NA5 có xác nhận của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp;
  • 1 ảnh 4 x 6cm phông nền trắng;
  • Hộ chiếu, thị thực hoặc giấy miễn thị thực;
  • Có công văn đề nghị nêu rõ chương trình, nội dung làm việc của người nước ngoài tại Việt Nam kèm theo bản sao một trong những giấy tờ sau đây chứng minh mục đích ở lại Việt Nam: Giấy phép lao động, xác nhận miễn giấy phép lao động, chủ đầu tư, thành viên góp vốn, quyết định bổ nhiệm chức danh trưởng văn phòng đại diện, chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam hoặc giấy đăng ký kết hôn hoặc giấy khai sinh...

c) Nộp hồ sơ pháp nhân theo quy định của luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, hồ sơ gồm có:

  • Bản sao có chứng thực giấy phép hoặc quyết định của cơ quan có thẩm quyền về việc thành lập tổ chức;
  • Văn bản giới thiệu mẫu con dấu và chữ ký của người có thẩm quyền của tổ chức (theo mẫu NA16).

Việc nộp hồ sơ nêu trên chỉ thực hiện một lần. Khi có thay đổi nội dung trong hồ sơ thì doanh nghiệp phải thông báo cho cơ quan quản lý xuất nhập cảnh để bổ sung hồ sơ.

Back to top