Sản phẩm

Thủ tục góp vốn bằng quyền sử dụng đất

Lĩnh vực : Doanh nghiệp

Vị trí : Tất cả

Góp vốn bằng quyền sử dụng đất là góp giá trị quyền sử dụng đất vào vốn điều lệ của doanh nghiệp. Việc góp vốn bằng quyền sử dụng đất bao gồm góp vốn để thành lập doanh nghiệp hoặc góp vốn để tăng thêm vốn điều lệ của doanh nghiệp theo quy định của luật doanh nghiệp.

Để góp vốn bằng quyền sử dụng đất vào doanh nghiệp, các thành viên hoặc cổ đông góp vốn phải xác định được giá trị của quyền sử dụng đất. Giá trị góp vốn của quyền sử dụng đất được xác định theo thỏa thuận của các thành viên hoặc cổ đông góp vốn; hoặc được thực hiện bằng việc thuê tổ chức định giá chuyên nghiệp để xác định giá trị của quyền sử dụng đất góp vốn vào doanh nghiệp.

1) Thủ tục đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất:

- Nộp hồ sơ đăng ký góp vốn tại văn phòng đăng ký nhà đất cấp huyện, thị xã; ở khu vực nông thôn, hộ gia đình và cá nhân nộp hồ sơ tại ủy ban nhân dân cấp xã, phường hoặc phòng tài nguyên và môi trường cấp huyện (nếu chưa có văn phòng đăng ký nhà đất).

- Tổ chức, cơ sở tôn giáo nộp hồ sơ đăng ký góp vốn tại văn phòng đăng ký nhà đất thuộc sở tài nguyên môi trường.

Văn phòng đăng ký nhà đất có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ và thực hiện đăng ký góp vốn vào hồ sơ địa chính trong thời gian không quá 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trường hợp góp vốn thành lập pháp nhân mới thì văn phòng đăng ký nhà đất chuyển hồ sơ đến ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho pháp nhân mới.

Văn phòng đăng ký nhà đất hoặc ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền có trách nhiệm giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho doanh nghiệp nhận góp vốn.

2) Hồ sơ góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất:

 • Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất;
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất;
 • Trích lục thửa đất khi trên giấy chứng nhận chưa có sơ đồ thửa đất;
 • Một trong các giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại khoản 1, khoản 2 điều 50 của luật đất đai (nếu có);
 • Đơn xin đăng ký biến động đất đai;
 • Các giấy tờ liên quan khác của bên góp vốn và bên nhận góp vốn.

3) Hồ sơ góp vốn bằng quyền sử dụng đất:

 • Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất;
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
 • Trích lục thửa đất khi trên giấy chúng nhận chưa có sơ đồ thửa đất;
 • Đơn xin đăng ký biến động đất đai;
 • Văn bản của người sử dụng đất đồng ý cho chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất đã có chứng nhận của công chứng hoặc chứng thực của ủy ban nhân dân cấp xã, cấp huyện theo quy định của pháp luật đối với trường hợp chủ sở hữu tài sản không đồng thời là người sử dụng đất;
 • Các giấy tờ liên quan khác của bên góp vốn và bên nhận góp vốn.

4) Thuế liên quan đến góp vốn bằng quyền sử dụng đất:

Doanh nghiệp nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất không phải nộp lệ phí trước bạ (áp dụng cho cả trường hợp góp vốn hình thành pháp nhân mới và không hình thành pháp nhân mới).

Trường hợp thực hiện góp vốn có hình thành pháp nhân mới thì hợp đồng góp vốn phải quy định rõ bên góp vốn hoặc bên nhận góp vốn phải nộp thuế liên quan đến việc chuyển quyền sử dụng đất và chuyển quyền sở hữu tài sản trên đất (đối với cá nhân sẽ nộp thuế thu nhập cá nhân liên quan đến chuyển quyền sử dụng đất và chuyển quyền sở hữu tài sản trên đất do góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất; đối với tổ chức sẽ phải nộp thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng bất động sản).

Trong trường hợp góp vốn không hình thành pháp nhân mới thì hết thời hạn góp vốn, doanh nghiệp sẽ thực hiện thủ tục xóa đăng ký góp vốn tại cơ quan đã đăng ký góp vốn ban đầu.

Ngoài việc tư vấn những nội dung nêu trên, Công ty luật TNHH Chuẩn A còn hỗ trợ khách hàng soạn thảo hợp đồng góp vốn; đại diện khách hàng nộp hồ sơ và nhận kết quả tại văn phòng đăng ký nhà đất hoặc phòng tài nguyên và môi trường theo quy định của pháp luật.

Back to top