Chính sách

Thủ tục góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài

Lĩnh vực : Đầu tư

Vị trí : Tất cả

Pháp luật Việt Nam cho phép nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư vào Việt Nam thông qua các hình thức sau:

  • Góp vốn đầu tư thành lập công ty liên doanh, công ty 100% vốn nước ngoài;
  • Góp vốn đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC;
  • Góp vốn vào doanh nghiệp Việt Nam qua hình thức mua cổ phần/phần vốn góp hoặc tham gia góp vốn khi doanh nghiệp Việt Nam tăng vốn điều lệ.

Trong các trường hợp dưới đây thì doanh nghiệp Việt Nam và nhà đầu tư nước ngoài phải thực hiện thủ tục đầu tư đăng ký góp vốn, mua cổ phần:

- Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế kinh doanh ngành, nghề đầu tư có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài.

- Việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp dẫn đến tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp Việt Nam.

Trình tự thực hiện thủ tục góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài:

- Bước 1: Nhà đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp nộp hồ sơ cho Sở kế hoạch và đầu tư.

- Bước 2: Sở kế hoạch và đầu tư kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ thì tiếp nhận hồ sơ, cấp giấy tiếp nhận hồ sơ cho nhà đầu tư; nếu thành phần hồ sơ chưa đầy đủ thì chuyên viên tiếp nhận/hướng dẫn giải thích để nhà đầu tư bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

- Bước 3: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở kế hoạch và đầu tư xem xét việc đáp ứng điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài và thông báo cho nhà đầu tư để nhà đầu tư thực hiện thủ tục thay đổi cổ đông, thành viên theo quy định của pháp luật. Trường hợp không đáp ứng điều kiện, Sở kế hoạch và đầu tư thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ lý do.

- Bước 4: Nhà đầu tư theo ngày hẹn trên giấy tiếp nhận hồ sơ đến nhận kết quả giải quyết tại Sở kế hoạch và đầu tư.

Nếu muốn biết thêm thông tin về thủ tục góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài, vui lòng liên hệ với Công ty luật TNHH Chuẩn A để được hướng dẫn và hỗ trợ.

Back to top