Sản phẩm

Thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Lĩnh vực : Doanh nghiệp

Vị trí : Tất cả

Trình tự thủ tục cấp phép đầu tư và thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài như sau:

1) Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

- Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;

- Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;

- Đề xuất dự án đầu tư (bao gồm các nội dung: Nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án);

- Bản sao một trong các tài liệu sau: Báo cáo tài chính 2 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính, bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

- Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;

- Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án có sử dụng công nghệ hạn chế chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ, bao gồm các nội dung: Tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính.

2) Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:

  • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
  • Điều lệ công ty;
  • Bản sao giấy chứng thực cá nhân của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông công ty;
  • Danh sách thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên;
  • Danh sách cổ đông đối với công ty cổ phần;
  • Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
  • Tài liệu ủy quyền đại diện nộp hồ sơ (nếu có).

Nếu có nhu cầu biết thêm thông tin về thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài, vui lòng liên hệ Công ty luật TNHH Chuẩn A để được giải đáp và hỗ trợ.

Back to top