Sản phẩm

Thủ tục thành lập tổ chức tín dụng

Lĩnh vực : Doanh nghiệp

Vị trí : Tất cả

Hồ sơ và thủ tục thành lập tổ chức tín dụng, đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh của tổ chức tín dụng thực hiện theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp tương ứng với các loại hình doanh nghiệp; kèm theo hồ sơ thành lập tổ chức tín dụng phải có bản sao giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho phép thành lập tổ chức tín dụng của Ngân hàng nhà nước Việt Nam.

Trường hợp Ngân hàng nhà nước Việt Nam chỉ định người đại diện tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt, hồ sơ đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật bao gồm các thủ tục sau đây:

  • Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật;
  • Bản sao hợp lệ giấy chứng thực cá nhân của người bổ sung, thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty;
  • Bản sao hợp lệ quyết định chỉ định người đại diện tổ chức tín dụng của Ngân hàng nhà nước Việt Nam.

Trường hợp Ngân hàng nhà nước Việt Nam trực tiếp thực hiện hoặc chỉ định tổ chức tín dụng khác thực hiện việc tham gia góp vốn, mua cổ phần của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt, hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp thực hiện theo quy định của luật doanh nghiệp. Tuy nhiên, quyết định của chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp hội đồng thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên; quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp đại hội đồng cổ đông, quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp hội đồng quản trị của công ty cổ phần; hợp đồng chuyển nhượng hoặc giấy tờ chứng minh hoàn tất quá trình chuyển nhượng được thay thế bằng bản sao hợp lệ quyết định của Ngân hàng nhà nước Việt Nam.

Back to top