Sản phẩm

Thủ tục thành lập văn phòng đại diện nước ngoài

Lĩnh vực : Doanh nghiệp

Vị trí : Tất cả

Thương nhân nước ngoài được cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam khi có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật.

Hồ sơ thành lập văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam gồm:

  • Bản sao giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài đã được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch ra tiếng Việt trước khi chứng thực. Nếu giấy đăng ký kinh doanh có quy định thời hạn hoạt động thì thời hạn đó phải còn ít nhất 1 năm;
  • Bản sao báo cáo tài chính có kiểm toán trong năm tài chính gần nhất được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch ra tiếng Việt trước khi chứng thực;
  • Bản sao điều lệ hoạt động của thương nhân nước ngoài được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch ra tiếng Việt trước khi chứng thực;
  • Bản sao chứng thực hộ chiếu của trưởng văn phòng đại diện (nếu trưởng văn phòng đại diện là người nước ngoài), bản sao chứng thực chứng minh nhân dân (nếu trưởng văn phòng đại diện là người Việt Nam);
  • Sơ yếu lý lịch tự thuật (CV) của trưởng văn phòng đại diện;
  • Hợp đồng thuê địa điểm đặt trụ sở văn phòng đại diện và giấy tờ chứng minh quyền sử dụng/sở hữu hợp pháp của bên cho thuê văn phòng.

Thời gian cấp giấy phép hoạt động cho việc thành lập văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam dự kiến từ 15 – 20 ngày làm việc, kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ.

Back to top