Sản phẩm

Thủ tục xin cấp phiếu lý lịch tư pháp

Lĩnh vực : Khác...

Vị trí : Tất cả

Phiếu lý lịch tư pháp là phiếu do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho người có yêu cầu nhằm xác nhận người đó có hoặc không có tiền án.

1) Hồ sơ yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp:

Người yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp phải làm đơn; đơn yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp phải được khai đầy đủ, rõ ràng và chính xác.

Kèm theo đơn yêu cầu phải có bản chụp giấy chứng minh nhân dân và bản chụp sổ hộ khẩu hoặc giấy tờ hợp lệ chứng minh nơi thường trú của đương sự, đối với người nước ngoài thì nộp bản chụp hộ chiếu và bản chụp giấy chứng nhận thường trú hoặc tạm trú tại Việt Nam.

Trong trường hợp ủy quyền làm thủ tục yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp thì còn phải có văn bản ủy quyền được ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn nơi cư trú của người ủy quyền hoặc người được ủy quyền chứng nhận người ủy quyền là công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài, văn bản ủy quyền phải có chứng nhận của cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài nếu người ủy quyền là người nước ngoài đã rời Việt Nam thì văn bản ủy quyền phải có chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền của nước mà người đó là công dân hoặc thường trú và phải được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam.

2) Thủ tục nộp hồ sơ yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp:

Người yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp là công dân Việt Nam cư trú ở Việt Nam thì nộp hồ sơ tại sở tư pháp; nếu cư trú ở nước ngoài thì nộp tại sở tư pháp nơi thường trú cuối cùng trước khi xuất cảnh.

Người yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp là người nước ngoài cư trú tại Việt Nam thì nộp hồ sơ tại sở tư pháp, nếu đã rời Việt Nam thì nộp tại sở tư pháp nơi cư trú cuối cùng trước khi xuất cảnh.

Back to top