Luật 24 giờ

Thủ tục xuất khẩu và nhập khẩu khí

Lĩnh vực : Khác...

Vị trí : Tất cả

Hồ sơ cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu khí bao gồm:

- Giấy đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu LPG/LNG/CNG (theo mẫu);

- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

- Tài liệu chứng minh cầu cảng thuộc sở hữu hoặc đồng sở hữu hoặc thuê; bản sao giấy chứng nhận kết quả kiểm định bồn chứa và các tài liệu chứng minh bồn chứa thuộc sở hữu hoặc đồng sở hữu hoặc thuê;

- Đối với thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LPG phải bổ sung các giấy tờ sau:

  • Bản sao giấy chứng nhận kết quả kiểm định chai; bản sao giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu;
  • Bản sao giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai hoặc hợp đồng thuê nạp LPG vào chai;
  • Danh sách hệ thống phân phối, bản sao giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai hoặc giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải hoặc giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG hoặc hợp đồng bán LPG cho khách hàng công nghiệp và các hợp đồng đại lý kinh doanh LPG;
  • Đối với thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LNG/CNG phải bổ sung các giấy tờ sau:
  • Tài liệu chứng minh có xe bồn LNG/CNG hoặc đường ống vận chuyển LNG/CNG thuộc sở hữu hoặc đồng sở hữu hoặc thuê;
  • Bản sao giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG/CNG hoặc giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG/CNG vào phương tiện vận tải.

Để có thêm thông tin về thủ tục xuất khẩu và nhập khẩu khí, vui lòng liên hệ Công ty luật TNHH Chuẩn A để được hướng dẫn và hỗ trợ.

Back to top