Luật 24 giờ

Tư vấn đầu tư dự án năng lượng

Lĩnh vực : Khác...

Vị trí : Tất cả

Lĩnh vực tư vấn đầu tư dự án năng lượng được thực hiện trực tiếp bởi các luật sư của Công ty luật TNHH Chuẩn A. Chúng tôi tham gia tư vấn pháp lý cho các nhà đầu tư, từ giai đoạn lập dự án, cấp phép đầu tư, hỗ trợ soạn thảo, ký kết các hợp đồng triển khai dự án đầu tư, chuyển nhượng và vận hành dự án.

Dịch vụ tư vấn đầu tư dự án năng lượng của Công ty luật TNHH Chuẩn A bao gồm:

  • Tư vấn điều kiện, quy trình, thủ tục đầu tư dự án năng lượng;
  • Tham gia đàm phán để ký kết các thỏa thuận, hợp đồng hợp tác đầu tư;
  • Tư vấn phương thức huy động vốn và các hoạt động tài chính của dự án;
  • Hỗ trợ nhà đầu tư trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng;
  • Tư vấn hoạt động đấu thầu nhằm lựa chọn nhà thầu dự án;
  • Tư vấn pháp lý đối với các hợp đồng xây dựng dự án;
  • Tư vấn chuyển nhượng dự án thủy điện, điện mặt trời;
  • Tư vấn mua bán cổ phần, vốn góp tại các doanh nghiệp dự án;
  • Hỗ trợ pháp lý thường xuyên trong quá trình vận hành dự án.

Để có thông tin chi tiết về dịch vụ tư vấn đầu tư dự án năng lượng, vui lòng liên hệ với Công ty luật TNHH Chuẩn A để được hướng dẫn và hỗ trợ.

Back to top