Luật 24 giờ

Tư vấn họp nội bộ doanh nghiệp

Lĩnh vực : Doanh nghiệp

Vị trí : Tất cả

Dịch vụ tư vấn họp nội bộ doanh nghiệp:

- Nghiên cứu thông tin, tài liệu liên quan đến việc họp nội bộ doanh nghiệp;

- Nghiên cứu các văn bản pháp luật và những vấn đề có liên quan;

- Tư vấn trình tự, thủ tục họp nội bộ doanh nghiệp;

- Rà soát và hoàn thiện hồ sơ pháp lý liên quan đến việc họp nội bộ doanh nghiệp theo quy định của quy chế tổ chức cuộc họp, điều lệ công ty và pháp luật hiện hành;

- Giải đáp thắc mắc về trình tự, thủ tục cuộc họp theo yêu cầu của khách hàng;

- Cử luật sư hỗ trợ trong quá trình diễn ra cuộc họp. Bao gồm:

  • Tham gia kiểm tra tư cách đại biểu, giải đáp và xử lý sự cố;
  • Hỗ trợ chủ tọa giải đáp câu hỏi của các đại biểu tham gia cuộc họp theo quy định của pháp luật và phù hợp với mục đích cuộc họp;
  • Tư vấn việc biểu quyết thông qua các nội dung thuộc chương trình cuộc họp.

Ngoài ra Công ty luật TNHH Chuẩn A còn cung cấp dịch vụ liên quan khác, gồm có:

  • Thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến kết quả cuộc họp;
  • Tham gia giải quyết những tranh chấp phát sinh trong quá trình tổ chức cuộc họp.

Trường hợp muốn có thêm thông tin chi tiết về dịch vụ tư vấn họp nội bộ doanh nghiệp, vui lòng liên hệ Công ty luật TNHH Chuẩn A để được hướng dẫn và hỗ trợ.

Back to top