Chính sách

Tư vấn pháp luật lao động

Lĩnh vực : Lao động

Vị trí : Tất cả

Tư vấn pháp luật lao động là một trong các dịch vụ tư vấn thường xuyên do Công ty luật TNHH Chuẩn A cung cấp cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong quan hệ lao động, bao gồm:

- Tư vấn thiết lập các quan hệ lao động trong doanh nghiệp;

- Tư vấn tuyển dụng nhân sự, lao động;

- Tổ chức thi tuyển nhân sự cho các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn tư vấn đầu tư nước ngoài, kể cả tuyển dụng lao động nước ngoài tại Việt Nam;

- Tổ chức lựa chọn và sắp xếp nhân sự phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp;

- Tư vấn soạn thảo hợp đồng lao động;

- Tư vấn soạn thảo cam kết của người lao động đối với doanh nghiệp trong một số ngành nghề, lĩnh vực đặc biệt;

- Tư vấn hồ sơ xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam; thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép lao động nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam;

- Tư vấn pháp luật lao động trong quá trình sử dụng lao động;

- Tư vấn điều kiện, trình tự, thủ tục thành lập công đoàn trong doanh nghiệp, nội dung hoạt động của tổ chức công đoàn doanh nghiệp, quan hệ giữa công đoàn và chủ doanh nghiệp;

- Tư vấn xây dựng thang lương, bảng lương cho doanh nghiệp; hình thức, quy trình chi trả lương, trả thưởng cho người lao động;

- Tư vấn pháp luật thuế thu nhập cá nhân cho người lao động;

- Tư vấn chế độ bảo hiểm đối với người lao động (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp);

- Tư vấn soạn thảo quy chế lao động, đăng ký thỏa ước lao động, nội quy lao động và thực hiện các thủ tục hành chính, chế độ báo cáo về lao động theo quy định;

- Tư vấn về sử dụng lao động nữ, chế độ thai sản, bảo hiểm cho lao động nữ;

- Tư vấn các điều kiện về trách nhiệm vật chất, kỷ luật lao động, thời giờ làm việc và nghỉ ngơi, các vấn đề liên quan đến điều kiện sức khỏe, điều kiện làm việc, an toàn và vệ sinh lao động;

- Tư vấn điều kiện, quy trình xử lý kỷ luật người lao động, đánh giá tính hợp pháp của quyết định xử lý kỷ luật lao động;

- Tư vấn lao động nước ngoài liên quan đến thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh, tạm trú, tiền lương, thuế thu nhập và chuyển tiền ra nước ngoài của lao động nước ngoài.

Dịch vụ pháp lý khác về quản trị lao động, nhân sự theo yêu cầu:

  • Tư vấn chấm dứt quan hệ lao động;
  • Tư vấn tái cơ cấu lao động và giải quyết lao động dôi dư, chế độ chính sách cho người lao động trong doanh nghiệp liên quan;
  • Tư vấn trình tự, thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp, bảo hiểm cho người lao động khi chấm dứt quan hệ lao động;
  • Đại diện giải quyết tranh chấp lao động, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người lao động, người sử dụng lao động trong các vụ việc tranh chấp hợp đồng lao động, tranh chấp lao động liên quan đến đình công, sa thải, kỷ luật người lao động.

Với đội ngũ luật sư và cộng sự nhiều kinh nghiệm, Công ty luật TNHH Chuẩn A luôn nỗ lực tối đa nhằm cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật lao động hiệu quả cho các khách hàng, dù là người lao động hay người sử dụng lao động. Các luật sư và cộng sự của chúng tôi hỗ trợ doanh nghiệp trong việc đưa ra các giải pháp đối với các vấn đề về lao động và việc làm có ảnh hưởng đến hiệu quả và năng suất trong môi trường làm việc của doanh nghiệp.

Back to top