Chính sách

Tư vấn soạn thảo hợp đồng

Lĩnh vực : Dân sự

Vị trí : Tất cả

Tư vấn hợp đồng yêu cầu luật sư tư vấn phải am hiểu lĩnh vực mà hợp đồng điều chỉnh. Ngoài việc phải đảm bảo tính hợp pháp của hợp đồng, luật sư tư vấn cũng cần dự báo cho khách hàng biết những rủi ro pháp lý đối với giao dịch, từ đó có các biện pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro, đảm bảo tối đa lợi ích của khách hàng.

1) Một số rủi ro pháp lý thường gặp trong giao kết và thực hiện hợp đồng:

 • Hình thức pháp lý của giao dịch không phù hợp, có thể dẫn tới vô hiệu về mặt hình thức;
 • Nội dung giao dịch không thể thực hiện được trên thực tế hoặc có điều khoản trái pháp luật, có khả năng bị vô hiệu một phần hoặc toàn bộ giao dịch;
 • Không xác định được đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của các bên;
 • Không dự báo được các rủi ro pháp lý có thể xảy ra trong tương lai ảnh hưởng tới quyền và lợi ích của doanh nghiệp/nhà đầu tư, gây khó khăn trong việc giải quyết tranh chấp;
 • Không có các điều khoản phòng ngừa các vi phạm hợp đồng cũng như các chế tài xử lý vi phạm.

2) Dịch vụ tư vấn hợp đồng:

 • Tư vấn và soạn thảo hợp đồng trong các lĩnh vực theo yêu cầu;
 • Rà soát các dự thảo hợp đồng do khách hàng cung cấp; phân tích rủi ro pháp lý đối với mỗi giao dịch để khách hàng quyết định giao kết hoặc không giao kết;
 • Thẩm định và cho ý kiến pháp lý đối với các hợp đồng đã ký kết và đang trong quá trình thực hiện; lưu ý và cảnh báo các rủi ro; đề xuất giải pháp khắc phục, sửa đổi hợp đồng;
 • Đại diện theo ủy quyền tham gia thương lượng, đàm phán ký kết hợp đồng hoặc sửa đổi, bổ sung hoặc chấm dứt quan hệ hợp đồng;
 • Hỗ trợ thực hiện công chứng các hợp đồng kinh tế, dân sự;
 • Theo dõi tiến trình thực hiện hợp đồng sau khi ký kết để đảm bảo quyền lợi của khách hàng; đôn đốc khách hàng thực hiện các quyền và tuân thủ các nghĩa vụ hợp đồng, tránh các thiệt hại có thể phát sinh;
 • Đại diện khách hàng làm việc với đối tác để giải quyết các vướng mắc, tranh chấp quyền và nghĩa vụ theo hợp đồng, chấm dứt hợp đồng;
 • Tư vấn và cử luật sư tham gia bảo vệ quyền lợi cho khách hàng trong các vụ việc tranh chấp hợp đồng tại tòa án, trọng tài.

3) Quy trình sử dụng dịch vụ tư vấn hợp đồng:

- Bước 1: Trao đổi sơ bộ với khách hàng để thu thập thông tin liên quan đến vụ việc.

- Bước 2: Gửi đề xuất dịch vụ pháp lý/hợp đồng dịch vụ pháp lý.

- Bước 3: Đàm phán ký kết hợp đồng dịch vụ pháp lý và phương thức cung cấp dịch vụ.

- Bước 4: Triển khai công việc theo hợp đồng dịch vụ pháp lý đã ký kết.

Công ty luật TNHH Chuẩn A cam kết mang lại cho doanh nghiệp giá trị tư vấn hữu ích khi sử dụng dịch vụ tư vấn soạn thảo, ký kết và sửa đổi hợp đồng của Công ty luật TNHH Chuẩn A.

Back to top