Luật 24 giờ

Tư vấn soạn thảo quy chế nội bộ doanh nghiệp

Lĩnh vực : Doanh nghiệp

Vị trí : Tất cả

Ngoài các dịch vụ tư vấn và thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp, Công ty luật TNHH Chuẩn A còn cung cấp cho doanh nghiệp gói dịch vụ tư vấn soạn thảo quy chế, xây dựng quy trình và biểu mẫu hồ sơ, giúp doanh nghiệp có được một hệ thống văn bản hoàn chỉnh và thống nhất, tiết kiệm thời gian và chi phí quản trị nội bộ, góp phần phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh.

Với các luật sư và cộng sự có bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn doanh nghiệp, nhiều năm làm chuyên gia pháp chế của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty trong khối doanh nghiệp quốc doanh và dân doanh, Công ty luật TNHH Chuẩn A thấu hiểu sâu sắc những vấn đề mà các doanh nghiệp quan tâm trong việc tổ chức hệ thống quản trị doanh nghiệp.

1) Lợi ích khi doanh nghiệp xây dựng quy chế, quy trình quản lý nội bộ:

 • Hướng dẫn hoặc giải thích chi tiết các quy định của doanh nghiệp và định hướng doanh nghiệp hoạt động hợp pháp;
 • Phân định quyền hạn và trách nhiệm rõ ràng trong từng vị trí công việc, đảm bảo tính minh bạch trong hoạt động quản lý;
 • Tiết kiệm thời gian, công sức và chi phí quản trị, góp phần phát triển hiệu quả của hoạt động kinh doanh;
 • Phòng ngừa, hạn chế các rủi ro pháp lý.

2) Dịch vụ tư vấn soạn thảo quy chế nội bộ doanh nghiệp bao gồm:

 • Tư vấn soạn thảo quy chế quản lý nội bộ dành cho lãnh đạo doanh nghiệp như điều lệ, thỏa thuận của thành viên/cổ đông góp vốn, quy chế tổ chức và hoạt động của hội đồng thành viên, hội đồng quản trị, ban giám đốc, ban kiểm soát;
 • Tư vấn soạn thảo quy chế quản lý hoạt động kinh doanh như quy chế quản lý tài chính, quy chế đầu tư, quy chế hợp đồng…;
 • Tư vấn soạn thảo quy chế về chức năng nhiệm vụ của các phòng, ban chuyên môn; xây dựng bản mô tả công việc cho từng vị trí làm việc;
 • Tư vấn xây dựng quy chế về tuyển dụng, đào tạo nhân sự; thang bảng lương; chế độ chính sách cho người lao động;
 • Tư vấn xây dựng quy định phục vụ quản lý hành chính như quản lý xe, quản lý con dấu, tài sản doanh nghiệp…;
 • Lập sơ đồ quy trình công việc căn cứ vào các quy chế đã được phê duyệt;
 • Xây dựng các biểu mẫu văn bản nội bộ đi kèm với bộ quy trình;
 • Thực hiện cập nhật sửa đổi, bổ sung các văn bản quản lý nội bộ khi có sự thay đổi.

3) Hình thức cung cấp dịch vụ cho các doanh nghiệp liên quan đến quy chế:

Cung cấp dịch vụ xây dựng quy chế, quy trình cho doanh nghiệp theo các hợp đồng vụ việc, trọn gói hoặc hợp đồng dịch vụ luật sư hằng tháng có thực hiện sửa đổi, cập nhật theo các quy định pháp luật mới cũng như thực tiễn áp dụng tại doanh nghiệp.

Doanh nghiệp cũng có thể sử dụng gói dịch vụ tra soát pháp lý doanh nghiệp để có được bản đánh giá pháp lý về doanh nghiệp trước khi sử dụng gói dịch vụ tư vấn xây dựng quy chế, quy trình trong doanh nghiệp mình.

Back to top