Sản phẩm

Tư vấn ưu đãi và hỗ trợ đầu tư

Lĩnh vực : Đầu tư

Vị trí : Tất cả

Ưu đãi đầu tư áp dụng cho dự án đầu tư mới và dự án đầu tư mở rộng. Ưu đãi cụ thể đối với từng dự án đầu tư được thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế và pháp luật về đất đai.

1) Các đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư bao gồm:

 • Dự án đầu tư thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư theo quy định của luật đầu tư;
 • Dự án đầu tư tại địa bàn ưu đãi đầu tư theo quy định của luật đầu tư;
 • Dự án đầu tư có vốn từ 6.000 tỷ đồng trở lên, thực hiện giải ngân tối thiểu 6.000 tỷ đồng trong thời hạn 3 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của luật đầu tư;
 • Dự án đầu tư tại vùng nông thôn sử dụng từ 500 lao động trở lên theo quy định của luật đầu tư;
 • Doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, các tổ chức khoa học và công nghệ.

2) Hình thức áp dụng ưu đãi đầu tư bao gồm:

 • Áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thấp hơn mức thông thường có thời hạn hoặc toàn bộ thời gian thực hiện dự án đầu tư; miễn và giảm thuế thu nhập doanh nghiệp;
 • Miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định; nguyên liệu, vật tư, linh kiện để thực hiện dự án đầu tư;
 • Miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất.

3) Các hình thức hỗ trợ đầu tư bao gồm:

 • Hỗ trợ phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong và ngoài hàng rào dự án;
 • Hỗ trợ đào tạo, phát triển nguồn nhân lực;
 • Hỗ trợ tín dụng;
 • Hỗ trợ tiếp cận mặt bằng sản xuất, kinh doanh; hỗ trợ di dời cơ sở sản xuất ra khỏi nội thành, nội thị;
 • Hỗ trợ khoa học, kỹ thuật và chuyển giao công nghệ;
 • Hỗ trợ phát triển thị trường và cung cấp thông tin;
 • Hỗ trợ nghiên cứu và phát triển.

Ngoài các thông tin nêu trên về ưu đãi và hỗ trợ đầu tư, Công ty luật TNHH Chuẩn A còn phối hợp với các cơ quan xúc tiến và hỗ trợ đầu tư của các địa phương trong toàn quốc nhằm cung cấp cho các nhà đầu tư thông tin mới nhất về cơ hội đầu tư để các nhà đầu tư tìm hiểu khi có nhu cầu đầu tư dự án tại Việt Nam.

Back to top