Luật sư điều hành

Họ và tên: LÊ XUÂN THỦY;

- Sinh ngày: 5/9/1973;

- Chứng chỉ hành nghề luật sư số: 5056/TP/LS-CCHN do Bộ tư pháp Việt Nam cấp ngày 27/8/2008;

- Địa chỉ: Tổ 13A, khu phố 5A, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai;

- Chuyên môn: Cử nhân luật và cử nhân kinh tế;

- Kinh nghiệm: Tư vấn đầu tư và đăng ký kinh doanh (ngành kế hoạch và đầu tư); kiểm tra và giám sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động tư pháp (ngành kiểm sát nhân dân);

- Thành viên: Đoàn luật sư tỉnh Đồng Nai.

Back to top