Tư vấn đầu tư

Công ty luật TNHH Chuẩn A mang đến cho nhà đầu tư nhiều lựa chọn về dịch vụ pháp lý chất lượng cao trong lĩnh vực đầu tư. Với đội ngũ luật sư và các chuyên gia tư vấn giàu kinh nghiệm, Công ty luật TNHH Chuẩn A đã thực hiện thành công nhiều hợp đồng tư vấn đầu tư cho mục đích sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp.

Dịch vụ do Công ty luật TNHH Chuẩn A cung cấp luôn dựa trên nền tảng sự hiểu biết sâu sắc về hành lang pháp lý chuyên ngành, yêu cầu mang tính kỹ thuật của từng dự án và luôn quan tâm đến lợi ích thiết thực của doanh nghiệp. Điều này cho phép các nhà đầu tư và những người liên quan khác có được những lựa chọn phù hợp, đảm bảo tuân thủ các yêu cầu của pháp luật và khả năng mang lại lợi ích của các hoạt động đầu tư.

Nội dung tư vấn đầu tư:

  • Tư vấn tiềm năng đầu tư của Việt Nam;
  • Tư vấn lợi thế so sánh khi lựa chọn địa bàn đầu tư;
  • Tư vấn ưu đãi và hỗ trợ đầu tư của các địa phương;
  • Tư vấn chính sách thuế khi lựa chọn địa bàn đầu tư;
  • Tư vấn các vấn đề về lao động tại địa phương;
  • Cung cấp thông tin về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu công nghệ cao;
  • Cung cấp thông tin quy hoạch khi dự án nằm ngoài khu công nghiệp;
  • Hỗ trợ thông tin về phong cách làm việc của chính quyền địa phương;
  • Tạo lập kế hoạch làm việc với cơ quan chính quyền địa phương;
  • Phối hợp với địa phương thực hiện hoạt động xúc tiến đầu tư.

Ngoài ra, Công ty luật TNHH Chuẩn A còn tư vấn đầu tư cho các dự án liên quan đến hoạt động đấu thầu theo quy định của luật đấu thầu.

Back to top