Sản phẩm

Dịch vụ chấm dứt hoạt động chi nhánh

Lĩnh vực : Doanh nghiệp

Vị trí : Tất cả

Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện một phần hoặc toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp.

Dịch vụ chấm dứt hoạt động chi nhánh của Công ty luật TNHH Chuẩn A bao gồm:

  • Lập danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán; phối hợp doanh nghiệp giải quyết các khoản nợ chưa thanh toán (gồm cả nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội);
  • Lập danh sách người lao động và các khoản nợ người lao động chưa thanh toán; phối hợp doanh nghiệp giải quyết quyền lợi cho người lao động;
  • Hỗ trợ doanh nghiệp quyết toán thuế và đóng mã số thuế chi nhánh;
  • Lập hồ sơ pháp lý và thực hiện việc chấm dứt hoạt động chi nhánh theo quy định.

Không quá 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của chi nhánh trên cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để công bố doanh nghiệp đã hoàn thành xong thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh theo quy định của pháp luật.

Back to top