Chính sách

Dịch vụ công bố chất lượng hàng hóa

Lĩnh vực : Khác...

Vị trí : Tất cả

Công bố chất lượng hàng hóa không những nâng cao uy tín và lòng tin của khách hàng đối với sản phẩm của doanh nghiệp mà còn là một trong những điều kiện pháp lý cần và đủ để một sản phẩm của doanh nghiệp được lưu thông trên thị trường.

Tùy thuộc vào loại sản phẩm sẽ tương ứng là cơ quan quản lý nhà nước khác nhau tiếp nhận hoạt động công bố tiêu chuẩn chất lượng của doanh nghiệp.

Theo qui định của pháp luật việc công bố tiêu chuẩn chất lượng được thực hiện ở các hình thức khác nhau:

  • Công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa;
  • Công bố hàng hóa phù hợp tiêu chuẩn;
  • Đăng ký kiểm định, kiểm nghiệm, đo lường.

1) Công bố tiêu chuẩn sản phẩm:

Việc thực hiện các thủ tục công bố tiêu chuẩn sản phẩm là thủ tục bắt buộc đối với tất cả các sản phẩm được sản xuất theo phương pháp công nghiệp. Chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trên cơ sở hồ sơ công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa của doanh nghiệp để sản phẩm được lưu hành trên thị trường. Đồng thời, hoạt động công bố chất lượng sản phẩm là một cam kết của nhà sản xuất đối với người tiêu dùng về sản phẩm mà họ cung cấp.

2) Chứng nhận sản phẩm:

Chứng nhận sản phẩm/hàng hóa phù hợp tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế… (chứng nhận hợp chuẩn) là biện pháp mang đến cho người tiêu dùng sự tin tưởng rằng sản phẩm/hàng hóa họ đang sử dụng phù hợp với một tiêu chuẩn cụ thể. Niềm tin này được đảm bảo vững chắc thông qua một quá trình đánh giá tổng thể bao gồm thử nghiệm, đánh giá hệ thống quản lý chất lượng và giám sát định kỳ.

3) Kiểm nghiệm:

Hàng hóa, sản phẩm, nguyên liệu để sản xuất hàng hóa khi muốn đưa vào sản xuất và công bố đạt tiêu chuẩn chất lượng để được tiến hành lưu thông trên thị trường cần thông qua các quy trình về kiểm nghiệm bắt buộc. Tùy từng lĩnh vực mà yêu cầu cũng như quá trình kiểm nghiệm có sự khác nhau.

Đối tượng áp dụng việc công bố chất lượng hàng hóa là các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh có đăng ký kinh doanh tại Việt Nam và đại diện công ty nước ngoài có đưa sản phẩm vào lưu thông tiêu thụ trên thị trường Việt Nam.

Sản phẩm liên quan đến an toàn thực phẩm (dụng cụ chứa đựng và bao bì tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm, nguyên liệu chính để sản xuất ra các sản phẩm này) và sản phẩm chỉ nhằm mục đích xuất khẩu cũng được khuyến khích công bố tiêu chuẩn sản phẩm. Sản phẩm sản xuất trong nước, có mục đích xuất khẩu, công bố tiêu chuẩn sản phẩm tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo yêu cầu của nước nhập khẩu.

Các sản phẩm có chất lượng không ổn định, sản phẩm bao gói đơn giản để sử dụng trong ngày và các sản phẩm sản xuất theo thời vụ, theo đơn đặt hàng ngắn hạn có thời hạn sử dụng dưới 5 ngày trong điều kiện môi trường bình thường, không bắt buộc phải công bố tiêu chuẩn sản phẩm và thủ tục xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm.

Back to top