Luật 24 giờ

Dịch vụ gia hạn tạm trú cho người nước ngoài

Lĩnh vực : Khác...

Vị trí : Tất cả

Gia hạn tạm trú cho người nước ngoài được biết đến là dịch vụ cấp đổi thẻ tạm trú cho người nước ngoài, cơ quan quản lý xuất nhập cảnh sẽ thu hồi thẻ tạm trú cũ đã hết hạn hay không còn giá trị sử dụng cũng như cấp thẻ mới mà không phải gia hạn thêm bằng cách ghi thêm thời gian hiệu lực trên thẻ tạm trú cũ.

Khi người nước ngoài đã được cấp thẻ tạm trú thì không cần phải xin cấp hay gia hạn visa Việt Nam trong suốt thời gian thẻ còn hiệu lực.

1) Những trường hợp được gia hạn tạm trú:

  • Nhà đầu tư có giấy phép đầu tư vẫn còn thời hạn tối thiểu là 1 năm;
  • Trưởng văn phòng của những tổ chức phi chính phủ với giấy phép hoạt động vẫn còn thời hạn tối thiểu 1 năm;
  • Những người lao động nước ngoài đã được cơ quan quản lý lao động cấp giấy phép lao động cũng như thời hạn giấy phép lao động vẫn còn thời hạn tối thiểu là 1 năm. Nếu thời hạn của giấy phép lao động hết trước 30 ngày, cần phải làm thủ tục gia hạn giấy phép lao động.

2) Những trường hợp không được gia hạn tạm trú:

  • Không cấp thẻ tạm trú cho người có hộ chiếu với thời hạn dưới 1 năm;
  • Trường hợp bị mất thẻ tạm trú hay không được cấp thẻ tạm trú;
  • Thẻ tạm trú có thời hạn ngắn hơn ít nhất 1 tháng so với hộ chiếu.

Trường hợp muốn biết thêm chi tiết về dịch vụ gia hạn tạm trú cho người nước ngoài, vui lòng liên hệ Công ty luật TNHH Chuẩn A để được hướng dẫn và hỗ trợ.

Back to top