Luật 24 giờ

Dịch vụ kết hôn có yếu tố nước ngoài

Lĩnh vực : Khác...

Vị trí : Tất cả

Việc kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài, mỗi bên phải tuân theo pháp luật của nước mình về điều kiện kết hôn; nếu kết hôn được tiến hành tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam thì người nước ngoài phải tuân theo các quy định của luật hôn nhân và gia đình Việt Nam về điều kiện kết hôn.

1) Điều kiện kết hôn với người nước ngoài:

 • Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên;
 • Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định;
 • Không bị mất năng lực hành vi dân sự;
 • Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn theo quy định của luật hôn nhân và gia đình Việt Nam;
 • Hai bên kết hôn không được cùng giới tính.

2) Các hành vi bị cấm trong kết hôn với người nước ngoài:

 • Kết hôn giả tạo, ly hôn giả tạo;
 • Tảo hôn, cưỡng ép kết hôn, lừa dối kết hôn, cản trở kết hôn;
 • Người đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người đang có chồng, có vợ;
 • Kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa những người cùng dòng máu về trực hệ; giữa những người có họ trong phạm vi ba đời; giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi; giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, cha dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng;
 • Yêu sách của cải trong kết hôn;
 • Cưỡng ép ly hôn, lừa dối ly hôn, cản trở ly hôn;
 • Thực hiện sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản vì mục đích thương mại, mang thai hộ vì mục đích thương mại, lựa chọn giới tính thai nhi, sinh sản vô tính;
 • Bạo lực gia đình;
 • Lợi dụng việc thực hiện quyền về hôn nhân và gia đình để mua bán người, bóc lột sức lao động, xâm phạm tình dục hoặc có hành vi khác nhằm mục đích trục lợi.

3) Thẩm quyền đăng ký kết hôn với người nước ngoài:

- Ủy ban nhân dân cấp huyện đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài, giữa công dân Việt Nam với công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài, giữa công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài với nhau, giữa công dân Việt Nam đồng thời có quốc tịch nước ngoài với công dân Việt Nam hoặc với người nước ngoài.

- Trường hợp người nước ngoài cư trú tại Việt Nam có yêu cầu đăng ký kết hôn tại Việt Nam, ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện đăng ký kết hôn theo nơi cư trú của một trong hai bên.

4) Các trường hợp từ chối đăng ký kết hôn:

 • Một hoặc cả hai bên không đủ điều kiện kết hôn theo quy định của luật hôn nhân và gia đình Việt Nam;
 • Bên công dân nước ngoài không đủ điều kiện kết hôn theo pháp luật của nước mà người đó là công dân;
 • Bên nam, bên nữ không cung cấp đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Ngoài các trường hợp nêu trên, việc đăng ký kết hôn với người nước ngoài còn bị từ chối nếu kết quả phỏng vấn, thẩm tra, xác minh cho thấy việc kết hôn thông qua môi giới nhằm mục đích kiếm lời; kết hôn giả tạo không nhằm mục đích xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, bền vững; lợi dụng việc kết hôn nhằm mục đích mua bán người, bóc lột sức lao động, xâm phạm tình dục hoặc vì mục đích trục lợi khác.

Hiện nay, pháp luật Việt Nam chưa có quy định về cách biệt tuổi tác giữa nam và nữ hoặc cách biệt tuổi tác giữa bố mẹ của cả hai bên nên việc đăng ký kết hôn với người nước ngoài tại Việt Nam không bị ảnh hưởng bởi hai nội dung này.

Back to top