Luật 24 giờ

Dịch vụ pháp chế doanh nghiệp

Lĩnh vực : Doanh nghiệp

Vị trí : Tất cả

Hơn 70% doanh nghiệp ở Việt Nam hoạt động gặp phải những vấn đề sau:

 • Quan hệ cổ đông, thành viên trong công ty bị rạn nứt;
 • Hoạt động quản lý điều hành chưa hiệu quả;
 • Tranh chấp hợp đồng với đối tác luôn tiềm ẩn;
 • Nguy cơ bị thanh tra và bị xử phạt hành chính;
 • Thiếu an toàn về pháp lý, tài chính khiến giá trị doanh nghiệp thấp.

Rủi ro từ các quan hệ pháp lý nêu trên dẫn tới doanh nghiệp hoạt động chưa đạt hiệu quả mong muốn, tiềm ẩn nhiều rủi ro, nguy cơ trong hoạt động đầu tư, kinh doanh.

Công ty luật TNHH Chuẩn A đã và đang phục vụ nhiều doanh nghiệp dưới hình thức tư vấn pháp luật thường xuyên hằng tháng. Dịch vụ này có tên gọi là “dịch vụ pháp chế doanh nghiệp”, đây là hình thức sử dụng dịch vụ pháp lý trọn gói hằng tháng của doanh nghiệp như một phòng/ban pháp chế hoặc luật sư nội bộ của doanh nghiệp.

1) Lợi ích khi sử dụng dịch vụ pháp chế doanh nghiệp:

 • Dự liệu và quản trị được rủi ro pháp lý;
 • Tiết kiệm thời gian, chi phí quản lý doanh nghiệp;
 • Sử dụng dịch vụ pháp lý thường trực với nhân sự của một hãng luật mà vẫn tiết kiệm được chi phí.

Khác với các gói dịch vụ tư vấn theo giờ và tư vấn theo vụ việc, dịch vụ pháp chế doanh nghiệp vẫn cung cấp đầy đủ dịch vụ cho doanh nghiệp, giúp họ kiểm soát chi phí hiệu quả (không phát sinh), không mất thời gian đàm phán dịch vụ với hãng luật để sử dụng dịch vụ pháp lý.

Tùy thuộc vào yêu cầu thực tế của doanh nghiệp, phạm vi dịch vụ pháp chế doanh nghiệp, Công ty luật TNHH Chuẩn A cung cấp các dịch vụ pháp lý có thù lao trọn gói sau đây:

- Tư vấn pháp luật trong các lĩnh vực đầu tư, thương mại, lao động, thuế và các vấn đề pháp lý khác liên quan đến hoạt động kinh doanh hằng ngày của doanh nghiệp.

- Tư vấn, rà soát, đánh giá pháp lý về mô hình, cơ cấu tổ chức nội bộ; soạn thảo, sửa đổi các văn bản quản lý nội bộ của doanh nghiệp, bao gồm: Quy trình, quy chế và các biểu mẫu.

- Hỗ trợ soạn thảo và hiệu đính các hợp đồng kinh tế, dân sự, lao động; đề xuất giải pháp phòng ngừa rủi ro đối với việc ký kết và thực hiện các hợp đồng; tham gia đàm phán ký kết, sửa đổi, chấm dứt các hợp đồng với đối tác của doanh nghiệp.

- Cung cấp miễn phí văn bản pháp luật bằng tiếng Việt để doanh nghiệp tham khảo trong phạm vi cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật của Công ty luật TNHH Chuẩn A khi có yêu cầu.

2) Lợi thế khi sử dụng dịch vụ pháp chế doanh nghiệp:

 • Kinh nghiệm nhiều năm tư vấn cho nhiều doanh nghiệp;
 • Am hiểu pháp chế nội bộ doanh nghiệp;
 • Giải pháp tư vấn toàn diện và thực tiễn;
 • Chi phí tư vấn cạnh tranh.

3) Thù lao luật sư hằng tháng:

Thù lao dành cho luật sư thường xuyên hằng tháng được tính trên cơ sở thỏa thuận giữa luật sư và doanh nghiệp theo khối lượng công việc dự kiến thực hiện hằng tháng.

Ngoài khoản thù lao, chi phí thỏa thuận trong hợp đồng dịch vụ pháp lý đã ký kết (chi phí đi lại, lưu trú, dịch thuật…), nếu không có thỏa thuận đặc biệt, doanh nghiệp sẽ không phải thanh toán cho luật sư bất cứ khoản thù lao, chi phí nào khác.

Trong quá trình thực hiện triển khai vụ việc, các luật sư và chuyên viên tư vấn của Công ty luật TNHH sẽ thường xuyên theo sát, hỗ trợ doanh nghiệp để công việc đạt hiểu quả cao và nhanh nhất có thể.

Back to top