Chính sách

Dịch vụ thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Lĩnh vực : Doanh nghiệp

Vị trí : Tất cả

Luật đầu tư định nghĩa doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là doanh nghiệp do nhà đầu tư nước ngoài thành lập để thực hiện các hoạt động đầu tư tại Việt Nam hoặc là doanh nghiệp Việt Nam do nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần, sáp nhập, mua lại.

Luật doanh nghiệp, luật đầu tư và pháp luật khác liên quan quy định tổ chức kinh tế 100% vốn của nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế liên doanh giữa các nhà đầu tư trong nước và các nhà đầu tư nước ngoài được thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo các loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần hoặc công ty hợp danh theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Công ty luật TNHH Chuẩn A tư vấn thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài theo các nội dung sau:

 • Tư vấn điều kiện cần đáp ứng để được cấp phép hoạt động;
 • Tư vấn ưu đãi đầu tư áp dụng cho ngành, nghề và địa bàn đầu tư;
 • Tư vấn chính sách về bảo đảm đầu tư của Việt Nam;
 • Tư vấn các hình thức hỗ trợ đầu tư dành cho nhà đầu tư;
 • Tư vấn quyền lợi và trách nhiệm của thành viên hoặc cổ đông;
 • Tư vấn các loại thuế áp dụng cho doanh nghiệp sau khi được cấp phép hoạt động;
 • Tư vấn quy định liên quan của các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên;
 • Tư vấn các vấn đề pháp luật liên quan khi công ty đi vào hoạt động;
 • Tư vấn quy định về hoạt động kinh doanh thương mại tại Việt Nam;
 • Tư vấn cách thức huy động vốn tại Việt Nam;
 • Tư vấn việc chuyển lợi nhuận ra nước ngoài;
 • Tư vấn việc thuê, mua bất động sản tại Việt Nam;
 • Tư vấn bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ;
 • Tư vấn các thông tin khác như nơi đặt trụ sở công ty, nơi thực hiện dự án đầu tư, thị trường lao động, phong tục tập quán của người Việt Nam…

Công ty luật TNHH Chuẩn A hướng dẫn các cá nhân, tổ chức thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài chuẩn bị những hồ sơ cần thiết theo nội dung nêu trên, thay mặt doanh nghiệp soạn thảo hồ sơ pháp lý, thực hiện tất cả các thủ tục, đại diện làm việc với cơ quan chức năng để thực hiện việc xin cấp phép hoạt động.

Back to top