Chính sách

Dịch vụ xin cấp phiếu lý lịch tư pháp

Lĩnh vực : Khác...

Vị trí : Tất cả

Phiếu lý lịch tư pháp là phiếu do cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp cấp có giá trị chứng minh cá nhân có hay không có án tích; bị cấm hay không bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập và quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị tòa án tuyên bố phá sản.

Phiếu lý lịch tư pháp gồm có:

 • Phiếu lý lịch tư pháp số 1 cấp cho cá nhân, cơ quan, tổ chức để phục vụ công tác quản lý nhân sự, hoạt động đăng ký kinh doanh, thành lập và quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã;
 • Phiếu lý lịch tư pháp số 2 cấp cho cơ quan tiến hành tố tụng để phục vụ công tác điều tra, truy tố và xét xử; cấp theo yêu cầu của cá nhân để người đó biết được nội dung về lý lịch tư pháp của mình.

Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia thực hiện việc cấp phiếu lý lịch tư pháp trong các trường hợp sau đây:

 • Công dân Việt Nam mà không xác định được nơi thường trú hoặc nơi tạm trú;
 • Người nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam.

Sở tư pháp thực hiện việc cấp phiếu lý lịch tư pháp trong các trường hợp sau:

 • Công dân Việt Nam thường trú hoặc tạm trú ở trong nước;
 • Công dân Việt Nam đang cư trú ở nước ngoài;
 • Người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam.

Thủ tục yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp số 1 bao gồm:

 • Tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp;
 • Bản chụp giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;
 • Bản chụp sổ hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận thường trú hoặc tạm trú;
 • Giấy ủy quyền cho người khác làm thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp (nếu có).

Thủ tục yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2 bao gồm:

 • Tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp;
 • Bản chụp giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;
 • Bản chụp sổ hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận thường trú hoặc tạm trú.

Lý lịch tư pháp chỉ được lập trên cơ sở bản án, quyết định hình sự của tòa án đã có hiệu lực pháp luật; quyết định của tòa án tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản đã có hiệu lực pháp luật.

Cá nhân có thể ủy quyền cho Công ty luật TNHH Chuẩn A thực hiện thủ tục yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp số 1 theo quy định của pháp luật.

Back to top