Chính sách

Dịch vụ xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài

Lĩnh vực : Khác...

Vị trí : Tất cả

Thẻ tạm trú là giấy tờ do cơ quan quản lý xuất nhập cảnh hoặc bộ ngoại giao cấp cho người nước ngoài được cư trú có thời hạn tại Việt Nam và có giá trị thay thị thực.

Hồ sơ đề nghị cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài bao gồm:

  • Văn bản đề nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân làm thủ tục mời, bảo lãnh;
  • Tờ khai đề nghị cấp thẻ tạm trú có dán ảnh;
  • Hộ chiếu;
  • Giấy tờ chứng minh thuộc trường hợp được cấp thẻ tạm trú theo quy định.

Thẩm quyền cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài được quy định như sau:

  • Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự hoặc cơ quan khác được ủy quyền của nước ngoài tại Việt Nam gửi hồ sơ đề nghị cấp thẻ tạm trú ký hiệu NG3 tại cơ quan có thẩm quyền của Bộ ngoại giao;
  • Cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh nộp hồ sơ đề nghị cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài thuộc những trường hợp được cấp thẻ tạm trú tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh nơi cơ quan, tổ chức mời, bảo lãnh đặt trụ sở hoặc nơi cá nhân mời, bảo lãnh cư trú.

Trong thời hạn không quá 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan quản lý xuất nhập cảnh hoặc bộ ngoại giao xem xét cấp thẻ tạm trú theo quy định.

Back to top