Sản phẩm

Dịch vụ xin cấp thẻ thường trú cho người nước ngoài

Lĩnh vực : Khác...

Vị trí : Tất cả

Thẻ thường trú là loại giấy tờ do cơ quan quản lý xuất nhập cảnh cấp cho người nước ngoài được phép cư trú không thời hạn tại Việt Nam và có giá trị thay thị thực.

1) Các trường hợp được xét cho thường trú ở Việt Nam:

  • Người nước ngoài có công đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc được nhà nước Việt Nam tặng huân chương hoặc danh hiệu vinh dự nhà nước;
  • Người nước ngoài là nhà khoa học, chuyên gia đang tạm trú tại Việt Nam;
  • Người nước ngoài được cha, mẹ, vợ, chồng hoặc con là công dân Việt Nam đang thường trú tại Việt Nam bảo lãnh;
  • Người không quốc tịch đã tạm trú liên tục tại Việt Nam từ năm 2000 trở về trước.

2) Điều kiện xét cho thường trú ở Việt Nam:

  • Người nước ngoài thuộc các trường hợp được xét cho thường trú tại Việt Nam nếu có chỗ ở hợp pháp và có thu nhập ổn định bảo đảm cuộc sống tại Việt Nam;
  • Người nước ngoài là nhà khoa học, chuyên gia đang tạm trú tại Việt Nam phải được bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ quản lý nhà nước về lĩnh vực chuyên môn của người đó đề nghị;
  • Người nước ngoài được cha, mẹ, vợ, chồng hoặc con là công dân Việt Nam đang thường trú tại Việt Nam bảo lãnh đã tạm trú tại Việt Nam liên tục từ 3 năm trở lên.

Trường hợp muốn có thêm thông tin về dịch vụ xin cấp thẻ thường trú cho người nước ngoài, vui lòng liên hệ với Công ty luật TNHH Chuẩn A để được hướng dẫn và hỗ trợ.

Back to top