Luật 24 giờ

Tham gia giải quyết tranh chấp bảo hiểm y tế

Lĩnh vực : Hành chính

Vị trí : Tất cả

Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể và các tổ chức khác; tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam có trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế cho người lao động.

1) Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế bao gồm:

- Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên theo quy định của pháp luật về lao động; người lao động là người quản lý doanh nghiệp hưởng tiền lương, tiền công theo quy định của pháp luật về tiền lương, tiền công; cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật (gọi tắt là người lao động);

- Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ và sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn, kỹ thuật đang công tác trong lực lượng công an nhân dân;

- Người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;

- Người đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng do bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

- Người đã thôi hưởng trợ cấp mất sức lao động đang hưởng trợ cấp hằng tháng từ ngân sách nhà nước;

- Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng;

- Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp từ ngân sách nhà nước hằng tháng;

- Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp;

- Người có công với cách mạng;

- Cựu chiến binh theo quy định của pháp luật về cựu chiến binh;

- Người tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước theo quy định của Chính phủ;

- Đại biểu quốc hội, đại biểu hội đồng nhân dân các cấp đương nhiệm;

- Người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng theo quy định của pháp luật;

- Người thuộc hộ gia đình nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn;

- Thân nhân của người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng;

- Thân nhân của các đối tượng sau đây theo quy định của pháp luật về sĩ quan quân đội nhân dân, nghĩa vụ quân sự, công an nhân dân và cơ yếu:

  • Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc quân đội nhân dân đang tại ngũ; hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ trong quân đội nhân dân;
  • Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ và sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn, kỹ thuật đang công tác trong lực lượng công an nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn;
  • Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đang làm công tác cơ yếu tại ban cơ yếu Chính phủ và người đang làm công tác cơ yếu hưởng lương theo bảng lương cấp bậc quân hàm sĩ quan quân đội nhân dân và bảng lương quân nhân chuyên nghiệp thuộc quân đội nhân dân nhưng không phải là quân nhân, công an nhân dân.

- Trẻ em dưới 6 tuổi;

- Người đã hiến bộ phận cơ thể người theo quy định của pháp luật về hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác;

- Người nước ngoài đang học tập tại Việt Nam được cấp học bổng từ ngân sách của nhà nước Việt Nam;

- Người thuộc hộ gia đình cận nghèo;

- Học sinh, sinh viên;

- Người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp;

- Thân nhân của người lao động quy định của luật bảo hiểm y tế mà người lao động có trách nhiệm nuôi dưỡng và sống trong cùng hộ gia đình;

- Xã viên hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể;

- Các đối tượng khác theo quy định của Chính phủ.

2) Các dạng tranh chấp về bảo hiểm y tế:

- Tranh chấp về bảo hiểm y tế giữa người lao động và người sử dụng lao động về đối tượng tham gia bảo hiểm y tế; mức đóng và trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế;

- Tranh chấp bảo hiểm y tế về việc xác định cơ sở tiền lương, tiền công, tiền trợ cấp làm căn cứ đóng bảo hiểm y tế;

- Tranh chấp về vi phạm quyền được hưởng bảo hiểm y tế của người lao động;

- Tranh chấp về việc thanh toán chế độ bảo hiểm y tế của người lao động đối với cơ quan có trách nhiệm chi trả bảo hiểm y tế;

- Tranh chấp bảo hiểm y tế về các trường hợp không được hưởng bảo hiểm y tế;

- Rắc rối phát sinh từ các giấy tờ liên quan đến thủ tục bảo hiểm y tế, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Công ty luật TNHH Chuẩn A tham gia giải quyết các tranh chấp về bảo hiểm y tế theo hình thức hòa giải về nội dung tranh chấp; trường hợp các bên tranh chấp hòa giải không thành, Công ty luật TNHH Chuẩn A đại diện khách hàng thực hiện quyền khởi kiện vụ án tại tòa án hoặc tham gia bảo vệ quyền lợi cho khách hàng theo quy định của pháp luật.

Back to top