Sản phẩm

Thủ tục cấp thẻ thường trú ở Việt Nam

Lĩnh vực : Khác...

Vị trí : Tất cả

Người nước ngoài thuộc diện có công lao đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam theo quy định của pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam trực tiếp nộp hồ sơ và làm thủ tục xin thường trú ở Việt Nam tại Cục quản lý xuất nhập cảnh - Bộ công an hoặc cơ quan quản lý xuất nhập cảnh thuộc công an cấp tỉnh.

1) Hồ sơ xin thường trú ở Việt Nam bao gồm:

  • Đơn xin thường trú;
  • 4 ảnh 3x4cm, phông trắng, mặt nhìn thẳng, đầu trần, không đeo kính màu;
  • Lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của nước mà người đó là công dân hoặc của nước mà người đó thường trú cấp;
  • Công hàm của cơ quan đại diện của nước mà người đó là công dân;
  • Giấy bảo lãnh cho thân nhân là người nước ngoài xin thường trú ở Việt Nam;
  • Giấy tờ chứng minh là vợ, chồng, con, cha, mẹ của công dân Việt Nam thường trú ở Việt Nam;
  • Bản chụp hộ chiếu (xuất trình bản chính để kiểm tra, đối chiếu);
  • Các giấy tờ, tài liệu liên quan khác (nếu có).

Các giấy tờ nêu trong hồ sơ (trừ giấy bảo lãnh và hộ chiếu) phải được dịch ra tiếng Việt và công chứng hoặc hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam.

2) Thời gian cấp thẻ thường trú ở Việt Nam:

Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục quản lý xuất nhập cảnh - Bộ công an phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành thẩm tra, xác minh và báo cáo bộ trưởng Bộ công an xem xét, quyết định. Trường hợp xét thấy cần phải thẩm tra bổ sung thì thời gian trên có thể kéo dài thêm nhưng không quá 2 tháng.

Cục quản lý xuất nhập cảnh - Bộ công an có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho người xin thường trú và công an cấp tỉnh biết về quyết định của bộ trưởng Bộ công an. Công an cấp tỉnh chỉ đạo cơ quan quản lý xuất nhập cảnh thuộc công an cấp tỉnh cấp thẻ thường trú trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo về quyết định đồng ý cho thường trú của bộ trưởng Bộ công an.

Thẻ thường trú được cấp riêng cho từng người. Trong thời hạn 2 tháng, kể từ ngày nhận được thông báo của Cục quản lý xuất nhập cảnh - Bộ công an, người nước ngoài được chấp thuận cho thường trú ở Việt Nam phải đến cơ quan quản lý xuất nhập cảnh thuộc công an cấp tỉnh để nhận thẻ thường trú. Quá thời hạn nêu trên, người được chấp thuận cho thường trú không đến nhận thẻ mà không có lý do chính đáng thì thẻ thường trú mặc nhiên hết giá trị.

Back to top