Sản phẩm

Thủ tục đăng ký cấp phép lữ hành nội địa

Lĩnh vực : Doanh nghiệp

Vị trí : Tất cả

Công ty luật TNHH Chuẩn A cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật về kinh doanh du lịch, từ thành lập công ty đến xin cấp giấy phép lữ hành nội địa cho doanh nghiệp du lịch, giúp doanh nghiệp đáp ứng đủ các điều kiện kinh doanh.

1) Điều kiện kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa:

- Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa tại ngân hàng; mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa là 100.000.000 (một trăm triệu) đồng.

- Người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành là người giữ một trong các chức danh sau: Chủ tịch hội đồng quản trị; chủ tịch hội đồng thành viên; chủ tịch công ty; chủ doanh nghiệp tư nhân; tổng giám đốc; giám đốc hoặc phó giám đốc; trưởng bộ phận kinh doanh dịch vụ lữ hành.

- Người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành phải tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành về lữ hành; trường hợp tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa.

2) Hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành:

  • Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa;
  • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
  • Giấy chứng nhận ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành;
  • Bản sao quyết định bổ nhiệm/hợp đồng lao động giữa doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành với người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành;
  • Bản sao văn bằng, chứng chỉ của người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành.

3) Trình tự thủ tục và thời hạn cấp phép:

Doanh nghiệp đề nghị cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa nộp 1 bộ hồ sơ đến cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh nơi doanh nghiệp có trụ sở.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh thẩm định và cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa cho doanh nghiệp; trường hợp từ chối, phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Nếu muốn biết thêm thông tin về thủ tục đăng ký cấp phép lữ hành nội địa, vui lòng liên hệ với Công ty luật TNHH Chuẩn A để được hướng dẫn và hỗ trợ.

Back to top