Sản phẩm

Thủ tục khởi kiện vụ án ly hôn

Lĩnh vực : Dân sự

Vị trí : Tất cả

Các tranh chấp về hôn nhân và gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án:

 • Ly hôn, tranh chấp về nuôi con, chia tài sản khi ly hôn;
 • Tranh chấp về chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân;
 • Tranh chấp về thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn;
 • Tranh chấp về xác định cha, mẹ cho con hoặc xác định con cho cha, mẹ;
 • Tranh chấp về cấp dưỡng;
 • Các tranh chấp khác về hôn nhân và gia đình mà pháp luật có quy định.

Các yêu cầu về hôn nhân và gia đình sau thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án:

 • Yêu cầu hủy việc kết hôn trái pháp luật;
 • Yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn, nuôi con, chia tài sản khi ly hôn;
 • Yêu cầu công nhận thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn;
 • Yêu cầu hạn chế quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên hoặc quyền thăm con sau khi ly hôn;
 • Yêu cầu chấm dứt việc nuôi con nuôi;
 • Yêu cầu công nhận và thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định về hôn nhân và gia đình của tòa án nước ngoài hoặc không công nhận bản án, quyết định về hôn nhân và gia đình của tòa án nước ngoài mà không có yêu cầu thi hành tại Việt Nam;
 • Các yêu cầu khác về hôn nhân và gia đình mà pháp luật có quy định.

Hồ sơ khởi kiện ly hôn bao gồm:

 • Đơn xin ly hôn (nếu hai người thuận tình ly hôn thì đơn ly hôn do cả hai vợ chồng cùng ký, trường hợp vợ hoặc chồng ở nước ngoài thì phải có xác nhận của cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại nước đó);
 • Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, hộ khẩu (bản sao có chứng thực);
 • Giấy chứng nhận kết hôn (bản sao có chứng thực);
 • Giấy khai sinh con, nếu có con (bản sao có chứng thực);
 • Bản sao chứng từ, tài liệu về quyền sở hữu tài sản (nếu có tranh chấp tài sản);
 • Trường hợp hai bên kết hôn tại Việt Nam, sau đó vợ hoặc chồng xuất cảnh sang nước ngoài (không còn địa chỉ) thì phải có xác nhận của chính quyền địa phương về việc một bên đã xuất cảnh và đã xóa tên trong hộ khẩu;
 • Trường hợp hai bên đăng ký kết hôn theo pháp luật nước ngoài muốn ly hôn tại Việt Nam thì phải hợp thức hóa lãnh sự giấy đăng ký kết hôn và làm thủ tục ghi chú vào sổ đăng ký tại sở tư pháp rồi mới nộp đơn xin ly hôn;
 • Bản kê các tài liệu nộp kèm theo đơn kiện (ghi rõ số bản chính, bản sao).

Trường hợp các tài liệu nêu trên bằng tiếng nước ngoài thì phải dịch sang tiếng Việt theo quy định của pháp luật trước khi nộp và nộp kèm theo bản gốc để đối chiếu.

Back to top