Sản phẩm

Thủ tục thành lập chi nhánh doanh nghiệp

Lĩnh vực : Doanh nghiệp

Vị trí : Tất cả

1) Hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh bao gồm:

- Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh (phụ lục II-11, thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT);

- Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty hoặc hội đồng thành viên hoặc chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc thành lập chi nhánh;

- Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh;

- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại điều 10 nghị định số 78/2015/NĐ-CP của người đứng đầu chi nhánh;

- Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp (phụ lục II-18, thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT) đối với doanh nghiệp hoạt động theo giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương chưa thực hiện bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp để được cấp đăng ký doanh nghiệp thay thế nội dung đăng ký kinh doanh trong giấp phép đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương.

2) Trường hợp doanh nghiệp lập chi nhánh ở nước ngoài thì hồ sơ gồm có:

- Thông báo về việc lập chi nhánh ở nước ngoài (phụ lục II-12, thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT);

- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh hoặc giấy tờ tương đương.

Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, phòng đăng ký kinh doanh cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh cho doanh nghiệp.

Trường hợp doanh nghiệp lập chi nhánh ở nước ngoài, phòng đăng ký kinh doanh bổ sung thông tin về chi nhánh của doanh nghiệp trong cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Back to top