Chính sách

Tư vấn hợp đồng và công nợ

Lĩnh vực : Dân sự

Vị trí : Tất cả

Hợp đồng khi được ký kết hợp pháp sẽ trở thành luật của các bên giao kết. Các bên phải nghiêm chỉnh thực hiện nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng. Bên nào vi phạm hợp đồng gây thiệt hại cho bên kia thì phải bồi thường.

Chỉ được yêu cầu bên vi phạm hợp đồng bồi thường thiệt hại phát sinh khi đã có đủ các căn cứ sau đây:

 • Có hành vi vi phạm hợp đồng;
 • Có thiệt hại về vật chất xảy ra;
 • Có mối quan hệ trực tiếp giữa hành vi vi phạm với thiệt hại vật chất đã xảy ra;
 • Có lỗi của bên vi phạm.

Sau khi xác định xong trách nhiệm bồi thường, Công ty luật TNHH Chuẩn A hỗ trợ cho các tổ chức và cá nhân thu hồi công nợ phát sinh từ nghĩa vụ bồi thường thông qua các hoạt động sau:

 • Tìm hiểu hồ sơ và xác định cơ sở pháp lý cho hoạt động thu hồi công nợ;
 • Xác định thời hiệu khởi kiện theo quy định của pháp luật;
 • Tìm hiểu khả năng trả nợ của bên vi phạm hợp đồng;
 • Đại diện làm việc với bên vi phạm hợp đồng để tìm phương án giải quyết công nợ;
 • Đề xuất các giải pháp thay thế và bổ sung để thu hồi công nợ;
 • Đại diện hoặc cùng với khách hàng tiến hành các thủ tục khởi kiện tại tòa án hoặc trọng tài để thu hồi công nợ;
 • Thực hiện các thủ tục yêu cầu thi hành bản án hoặc quyết định của tòa án hoặc của trọng tài tại các cơ quan thi hành án.

Với hiểu biết tốt về thực tiễn ký kết và thực hiện hợp đồng, Công ty luật TNHH Chuẩn A hỗ trợ khách hàng tiên đoán trước các hậu quả pháp lý có thể xảy ra trong quá trình ký kết và thực hiện hợp đồng, từ đó chuẩn bị cơ sở pháp lý cần thiết để ràng buộc các bên phải có trách nhiệm bồi thường khi có thiệt hại xảy ra.

Back to top