Luật 24 giờ

Tư vấn pháp luật thuế cho doanh nghiệp

Lĩnh vực : Tài chính

Vị trí : Tất cả

Thuế là nghĩa vụ tài chính do pháp luật quy định và cũng là chi phí phát sinh của doanh nghiệp. Việc thực hiện tốt các quy định về thuế giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, nâng cao lợi nhuận và tạo lợi thế cạnh tranh trên thị trường.

Dịch vụ về thuế của Công ty luật TNHH Chuẩn A bao gồm:

1) Tư vấn pháp luật thuế cho doanh nghiệp:

  • Tư vấn luật thuế giá trị gia tăng;
  • Tư vấn luật thuế thu nhập doanh nghiệp;
  • Tư vấn luật thuế tiêu thụ đặc biệt;
  • Tư vấn luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;
  • Tư vấn luật thuế thu nhập cá nhân;
  • Tư vấn điều kiện và thủ tục về giảm thuế, miễn thuế, hoàn thuế và khiếu nại thuế;
  • Tư vấn pháp luật thuế và lệ phí liên quan khác do pháp luật quy định.

2) Đại diện tham gia giải quyết các vấn đề về thuế:

  • Thực hiện thủ tục về giảm thuế, miễn thuế và hoàn thuế;
  • Tham gia giải quyết các khiếu nại, khiếu kiện về thuế trước cơ quan thuế;
  • Cử luật sư cùng kế toán doanh nghiệp tham gia tố tụng tại tòa án để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp đối với các tranh chấp phát sinh về thuế giữa doanh nghiệp và cơ quan thuế.

Nếu muốn biết thêm thông tin về dịch vụ tư vấn pháp luật thuế, vui lòng liên hệ với Công ty luật TNHH Chuẩn A để được giải đáp và hỗ trợ.

Back to top