Chính sách

Tư vấn việc ly hôn có yếu tố nước ngoài

Lĩnh vực : Dân sự

Vị trí : Tất cả

Việc ly hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài, giữa người nước ngoài với nhau thường trú tại Việt Nam thì được giải quyết theo pháp luật Việt Nam.

Nếu công dân Việt Nam không thường trú ở Việt Nam vào thời điểm ly hôn thì việc ly hôn được giải quyết theo pháp luật của nước nơi thường trú chung của vợ và chồng; nếu họ không có nơi thường trú chung thì theo pháp luật Việt Nam.

Trường hợp hai bên đăng ký kết hôn theo pháp luật nước ngoài muốn ly hôn tại Việt Nam thì phải hợp thức hóa lãnh sự giấy đăng ký kết hôn và làm thủ tục ghi chú vào sổ đăng ký tại sở tư pháp của Việt Nam rồi mới nộp đơn xin ly hôn.

Việc giải quyết tài sản là bất động sản ở nước ngoài khi ly hôn phải thực hiện theo pháp luật của nước nơi có bất động sản đó.

Bản án hoặc quyết định cho ly hôn của tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền khác của nước ngoài được công nhận tại Việt Nam theo pháp luật Việt Nam.

Công ty luật TNHH Chuẩn A tham gia giải quyết việc ly hôn có yếu tố nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Back to top