Luật 24 giờ

Việc khởi kiện hành vi không phải hành vi hành chính

Lĩnh vực : Hành chính

Vị trí : Tất cả

Trường hợp tòa án chưa thụ lý vụ án mà xác định được hành vi bị khởi kiện không phải là hành vi hành chính thì có thể tham khảo quy định tại khoản 2 điều 1 nghị quyết số 01/2015/NQ-HĐTP ngày 15/1/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị quyết số 02/2011/NQ-HĐTP ngày 29/7/2011 của hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định của luật tố tụng hành chính (sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 điều 13 nghị quyết số 02/2011/NQ-HĐTP) để xử lý: “Trường hợp đối tượng khởi kiện ghi trong đơn không thuộc đối tượng khởi kiện vụ án hành chính thì tòa án giải thích cho người khởi kiện biết để người khởi kiện sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện về đối tượng khởi kiện...”.

Trường hợp tòa án sau khi thụ lý vụ án mới xác định được hành vi bị khởi kiện không phải là hành vi hành chính thì có thể căn cứ vào điểm h khoản 1 điều 143 luật tố tụng hành chính năm 2015 (dẫn tới quy định tại điểm đ khoản 1 điều 123 luật tố tụng hành chính năm 2015 về sự việc không thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án) để đình chỉ việc giải quyết đối với yêu cầu khởi kiện hành vi không phải là hành vi hành chính.

Để có thêm thông tin chi tiết việc khởi kiện hành vi không phải hành vi hành chính, vui lòng liên hệ Công ty luật TNHH Chuẩn A để được hướng dẫn và hỗ trợ.

Back to top