Có thể bị phạt rất nặng khi chuyển đổi đất

26/05/2024 - Đăng bởi : Lê Xuân Thủy

GĐXH - Dự thảo nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai theo luật đất đai 2024, trong đó có quy định về nâng mức phạt khi chuyển đổi đất trồng lúa sang đất ở.

Nâng mức phạt tiền khi chuyển đổi đất trồng lúa sang đất ở tại khu vực nông thôn trái phép

Căn cứ tại khoản 3 điều 9 dự thảo nghị định đề xuất xử phạt đối với hành vi chuyển đất trồng lúa sang đất ở tại khu vực nông thôn thì hình thức và mức phạt như sau:

- Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép từ dưới 0,01 héc ta.

- Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 120.000.000 đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép từ 0,01 héc ta đến dưới 0,03 héc ta.

- Phạt tiền từ 120.000.000 đồng đến 160.000.000 đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép từ 0,03 héc ta đến dưới 0,05 héc ta.

Mức xử phạt đối với hành vi chuyển đổi đất trồng lúa sang đất ở tại khu vực nông thôn sẽ từ 50 triệu đồng đến 250 triệu đồng

- Phạt tiền từ 160.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép từ 0,05 héc ta đến 0,1 héc ta.

- Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 250.000.000 đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép từ 0,1 héc ta trở lên.

Theo đó, dự thảo nghị định đã quy định rõ về mức xử phạt đối với hành vi chuyển đổi đất trồng lúa sang đất ở tại khu vực nông thôn sẽ từ 50 triệu đồng đến 250 triệu đồng.

Tuy nhiên, mức phạt tiền nêu trên chỉ là mức phạt tiền đối với cá nhân. Đối với tổ chức có cùng hành vi vi phạm mức phạt tiền bằng 2 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

Với luật hiện hành chỉ quy đinh chung về mức phạt đối với hành vi chuyển đổi đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp tại khu vực nông thôn. Mà theo quy định thì đất ở thuộc đất phi nông nghiệp nên mức xử phạt thấp nhất sẽ từ 3 triệu đồng.

Như vậy, dự thảo nghị định đã quy định rõ hơn về mức xử phạt đối với hành vi chuyển đổi chuyển đất trồng lúa sang đất ở tại khu vực nông thôn với mức phạt thấp nhất là 50 triệu đồng và cao nhất là 250 triệu đồng đối với cá nhân.

(https://giadinh.suckhoedoisong.vn)

Bài cùng chuyên mục
Back to top