Điều kiện cấp sổ đỏ cho đất không có giấy tờ

13/04/2024 - Đăng bởi : Lê Xuân Thủy

Cụ thể, tại khoản 3 điều 138 luật đất đai 2024 quy định, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất từ ngày 15/10/1993, trước ngày 1/7/2014 không có giấy tờ về quyền sử dụng đất mà không vi phạm pháp luật về đất đai, không thuộc trường hợp đất được giao không đúng thẩm quyền sẽ được cấp sổ đỏ nếu được UBND cấp xã nơi có đất xác nhận là không có tranh chấp.

Hiện nay, điều 101 luật đất đai 2013 quy định hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có giấy tờ về quyền sử dụng đất sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong 2 trường hợp sau:

- Thứ nhất, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trước ngày 1/7/2014 mà không có các giấy tờ về quyền sử dụng đất đáp ứng điều kiện: (1) Có hộ khẩu thường trú tại địa phương và trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; (2) Được UBND cấp xã nơi có đất xác nhận là người đã sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp.

- Thứ hai, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có giấy tờ về quyền sử dụng đất nhưng đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 1/7/2004 và không vi phạm pháp luật về đất đai.

Có thể thấy, luật đất đai mới nhất đã nới lỏng điều kiện và thêm thời gian cấp sổ đỏ cho đất không có giấy tờ. Trước đây, tùy thuộc vào mốc thời gian sử dụng đất không có giấy tờ trước 1/7/2004 hay trước 1/7/2014 mà hộ gia đình, cá nhân phải đáp ứng các điều kiện tương ứng như đã nêu trên, thì nay chỉ còn 1 mốc thời gian là trước 1/7/2014 và chỉ cần được UBND cấp xã nơi có đất xác nhận là không có tranh chấp thì sẽ được cấp sổ đỏ.

Bài cùng chuyên mục
Back to top