Không cần xác nhận “nông dân” vẫn được nhận chuyển nhượng đất lúa

09/04/2024 - Đăng bởi : Lê Xuân Thủy

Hiện nay, theo quy định tại điều 191 luật đất đai 2013, hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa.

Từ đó, thông tư 33/2017 của Bộ tài nguyên và môi trường đã hướng dẫn việc xác nhận hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp để làm căn cứ xác định đủ điều kiện nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho đất trồng lúa (nhiều người thường gọi là xác nhận "nông dân").

Luật đất đai 2024 (có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025) đã quy định mới về vấn đề nêu trên. Theo đó, điều 45 không còn quy định hạn chế việc chuyển nhượng, tặng cho đất trồng lúa. Tức, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp vẫn được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho đất trồng lúa.

Tuy nhiên, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa quá hạn mức quy định tại điều 176 (trên 3 ha đối với tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thuộc khu vực Đông Nam Bộ và khu vực đồng bằng sông Cửu Long; trên 2 ha đối với tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác) thì phải thành lập tổ chức kinh tế và có phương án sử dụng đất trồng lúa.

Bài cùng chuyên mục
Back to top